16. 6. 2013.

Raspored 42. seminara

Ponedjeljak, 19. 8.

10:00 Otvorenje 42. seminara Zagrebačke slavističke škole
11:00 Leo Rafolt: Otpor i metoda – dvadesetostoljetna držićologija
17:00 Dubrovnik, grad otpora: obilazak povijesne jezgre Grada

Utorak, 20. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Ivan Lupić: Piligrinov otpor
17:00 Filmska radionica I
20:00 Filmska projekcija: Sretno!; Oblak

Srijeda, 21. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Žarko Paić: Medijska konstrukcija događaja: subverzija kao spektakl i sloboda bez moći
16:15 Sponza: priča o povijesti, priča o samostalnosti
21:00 Portret umjetnika: Igor Grubić

Četvrtak, 22. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Nikica Gilić: Subverzivnost i utecaj dokumentarizma u hrvatskom filmskom modernizmu
17:00 Filmska radionica II
 17:00 Filmska projekcija: Kad Miki kaže da se boji
21:00 Večer glumca: Dragan Despot, Na rubu pameti

Petak, 23. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Hrvoje Klasić: 1968. – otpor(i) na jugoslavenski način
16:00 Franjevački samostan: priča o pamćenju
18:00 Izložba: Umjetnička galerija Dubrovnik 

Subota, 24. 8.

10:00 Slaven Tolj: Nitko nije siguran
11:00 Krešimir Mićanović: Pravopisne politike
22:00 Rock-koncert: Goran Bare i Majke

Nedjelja, 25. 8.

13:00 Stručni izlet: Cavtat – kuća Vlaha Bukovca, mauzolej obitelji Račić, zbirka Baltazara Bogišića, Pinakoteka crkve. sv. Nikole

Ponedjeljak, 26. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Benjamin Perasović: (Sub)kulturne prakse i otpor u suvremenom hrvatskom društvu
17:00 Filmska radionica III
 17:00 Filmska projekcija: Vragovi crveni, žuti i zeleni
21:00 Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva (predstavljanje zbornika)

Utorak, 27. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Tatjana Jukić: Revolucija: između biopolitike i psihoanalize
17:00 Filmska radionica IV
 17:00 Lovrijenac: priča o slobodi
20:00 Studentski otpor i sveučilište u tranziciji
Filmska projekcija: Blokada

Srijeda, 28. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Ivo Žanić: Kome se dijalekt opire – konzervativizmu ili modernizmu
16:15 Ljetnikovac Petra Sorkočevića: priča o ljepoti
17:00 Filmska radionica V
20:30 Filmska projekcija: Bosanoga (sasvim slučajna smrt)

Četvrtak, 29. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:30)
11:45 Petar Vuković: Bački Bunjevci i otpor modernizaciji
14:30 Stručni izlet: Arboretum Trsteno – spomenik vrtne arhitekture
Svetan Pejić: Solana Ston – prošlost i sadašnjost

Petak, 30. 8.

8:00 Fakultativni lektorat/proseminar
8:55 Obavezni lektorat/proseminar (do 11:00)
11:15 Tatjana Pišković: Feministički otpor rodnoj asimetriji u jeziku i jezikoslovlju
12:30 Zatvaranje 42. seminara Zagrebačke slavističke škole
(dodjela diploma i projekcija filma o 42. seminaru)

Nastava, predavanja, kulturna zbivanja

Poslijediplomsko središte, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik

Smještaj

Hotel Lero, Iva Vojnovića 14, Dubrovnik