Hrvatski jezik i jezična politika

Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, doc. dr. sc. Petar Vuković

Nastanak standardnih jezika, tj. modernih normiranih jezika namijenjenih za sporazumijevanje u višim civilizacijskim funkcijama i načelno otvorenih svim pripadnicima neke zajednice bez obzira na njihov društveni status, usko je povezan s nastankom modernih nacija. Pojava standardnih jezika posljedica je procesa „kulturne standardizacije“, koja je jedna od glavnih odlika modernih nacija, a razvijeni standardni jezici, kao osnovni medij s pomoću kojega se standardizacija provodi na gotovo svim razinama nacionalne kulture, preduvjet su njezina produbljivanja. Povezanost fenomena moderne nacije i standardnoga jezika posebno je vidljiva u slučaju nacija tzv. srednjoeuropskoga tipa, kojemu pripada i hrvatska. U normi standardnih jezika iz toga kruga prijelomi u političkoj i društvenoj povijesti ostavljali su, naime, jasno uočljive tragove koji se teško mogu previdjeti. U okviru proseminara pratit će se suodnosi između razvoja norme hrvatskoga standardnoga jezika te političkih i društvenih procesa u kojima se oblikovala moderna hrvatska nacija.