Hrvatsko pjesništvo modernizma i postmodernizma

Dr. sc. Ivana Drenjančević

Proseminar je zamišljen kao pregled ključnih pojedinačnih i generacijskih poetika koje su oblikovale polje dvadesetostoljetne hrvatske lirike. Radom na pjesmama A. G. Matoša, A. B. Šimića, T. Ujevića, V. Parun, I. Slamniga, S. Mihalića, D. Dragojevića, B. Marune, Z. Makovića, B. Maleša, B. Čegeca M. Mićanovića i K. Bagića, kao i na pjesmama njihovih generacijskih suputnika, uz poseban osvrt na zajedničke naraštajne crte osvjetljavat će se razlike između modernističkoga i postmodernističkoga shvaćanja književnosti, umjetnosti i svijeta. S uporištem i polazištem u pjesničkomu tekstu i njegovom pomnom čitanju proučavat će se razlike u fakturi samoga pisma i njegovim prikazivačkim strategijama kao i promjene u poimanju književnosti, lirike, svijeta, znanja, kulture, ideologije, identiteta i ostalih kategorija koje se daju iščitati iz analiziranih tekstova.