Martin Madsen

Zovem se Martin Madsen (r. 1974) i magistar sam serbokroatistike i prvostupnik serbokroatistike uz opće i primijenjeno jezikoslovlje. Predavač sam, odnosno viši asistent odgovoran za predavanje i nastavu jezika Hrvata, Bošnjaka, Srba i Crnogoraca na dodiplomskim studijima »Balkanski studiji« na Fakultetu humanističkih znanosti pri Sveučilištu u Kopenhagenu. 1. veljače 2013. počinjem trogodišnji rad na disertaciji, čija će tema biti Globalizacija u hrvatskom i srpskom standardnom jeziku.

Prvi put sam polaznik na seminaru Zagrebačke slavističke škole. Preko Veleposlanstva Republike Hrvatske u Danskoj upoznao sam se sa sadržajem programa seminara kao i mogućnošću za dobijanje stipendija za isti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Izuzetno sam zadovoljan programom seminara, smještajem, predavanjima, obveznim proseminarom (Hrvatska suvremena proza: kontekst i poetike; dr. sc. Nikola Košćak), fakultativnim proseminarom (Razmeđa hrvatske povijesti; prof. dr. Tvrtko Jakovina), a i fakultativnim programom te kulturnim zbivanjima. Istakao bih opušteni postupak profesora, koji su svojim entuzijazmom, elanom, ali i fleksibilnošću bitno olakšavali nama polaznicima ulazak u bit, odnosno razumijevanje izabranih tema i problematika. Također bih želio naglasiti iznimno dobru (profesionalnu, a i opuštenu) atmosferu koja je od prvog dana vladala među polaznicima i predavačima u učionicama kao i van njih, dakle u ranim, a i u kasnim satima.