Konverzacija II

Doc. dr. sc. Tvrtko Vuković

Lektorat je zamišljen tako da u njemu sudjeluju studenti i drugi polaznici koji vladaju osnovama hrvatskoga jezika i snalaze se u svakodnevnoj komunikaciji. Rad u lektoratu obuhvaćat će obnavljanje, usavršavanje i učenje komunikacijskih vještina. Pritom će se najprije aktivirati ranije stečena znanja te će se postupno uvoditi nova koja će se utvrđivati u različitim govornim situacijama. Rad će se zasnivati na različitim tekstovima razgovornog, književnog i novinarsko-publicističkog stila. Odabrane teme poslužit će kao prilika za razgovor, izražavanje vlastitog mišljenja, raspravu i slično. Predlošci će biti polazište za usmeno i pismeno izražavanje i stjecanje novih jezičnih kompetencija. Poseban će se naglasak stavljati na probleme koji stvaraju poteškoće neizvornim govornicima. Također, uvježbavat će se upotreba češćih frazemskih konstrukcija i upućivat će se na značenjske nijanse pojedinih riječi u komunikaciji.