Proseminar o suvremenoj hrvatskoj književnosti: Poetike, stilovi, kontekst

Dr. sc. Nikola Košćak

Proseminar je zamišljen kao dijalog o posljednjih dvadesetak godina hrvatske fikcijske proze i poezije. Izvedba proseminara usredotočit će se uglavnom na čitanja pojedinih tekstova, a nastojat će se oprimjeriti ono što je karakteristično i prepoznatljivo za pojedine opuse, žanrove i poetike u suvremenim proznim i pjesničkim praksama. Polaznici će u radu proseminara sudjelovati čitanjem odabranih tekstova, razgovorom, usmenim i pisanim analizama i dr. Posebna će se pozornost posvetiti važnijim romanima i zbirkama priča (S. Andrić, D. Drndić, Z. Ferić, M. Jergović, R. Perišić, E. Popović, D. Šimpraga, A. Tomić), a jedno od važnijih nastavnih pomagala bit će antologija suvremene hrvatske proze priređivačice Jagne Pogačnik.