Proseminar o suvremenoj hrvatskoj književnosti: Tekst identiteta, identitet teksta

Lana Molvarec, prof.

Svrha je proseminara uvesti polaznike u proučavanje istaknutih lirskih i proznih tekstova hrvatske književnosti u zadnjih pedesetak godina, s posebnim naglaskom na recentnijim književnim djelima. Zamisao proseminara jest dati pregled poetičkih mijena u hrvatskoj književnosti od šezdesetih godina 20. stoljeća do danas, pri čemu će se, osim povijesnoknjiževnom i teorijskoknjiževnom pristupu, osobita pažnja posvetiti interpretaciji tekstova kroz perspektivu suvremene kulturalne teorije. Važno mjesto zauzimat će pritom pitanja identiteta, reprezentacije, urbaniteta, popularne kulture, izmještenja, uloga autoreferencijalnosti i intertekstualnosti itd., na razmeđu modernizma i postmodernizma. Književni tekstovi koji će služiti kao polazište za analizu: lirika Slamniga, Severa, Oblučara, Pogačara, proza (novele, kratke priče, ulomci iz romana) Šoljana, Drakulić, Ugrešić, Pavličića, Perišića, Radakovića i Karakaša.