Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova

ivana Eterović, prof.

Polaznici ovoga proseminara upoznat će se sa specifičnom jezičnom i pismovnom situacijom u hrvatskome srednjovjekovlju. Prikazat će se latinična, glagoljična i ćirilična sastavnica hrvatske srednjovjekovne pismenosti, s naglaskom na hrvatskoglagoljskim tekstovima. Nakon upoznavanja polaznikâ sa sustavom ustavne (hrvatske) glagoljice analizirat će se odlomci tekstova različite funkcije (liturgijski: Misal po zakonu rimskoga dvora, Lekcionar Bernardina Splićanina; književni: Pariška pjesmarica, Zapis popa Martinca, Žića svetih otaca; pravni: Povaljska listina, Poljički statut, Vinodolski zakon). Pokušat će se uputiti na jezične osobitosti hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika (ponajprije na fonološkoj razini) i starohrvatske značajke (prije svega na fonološkoj i morfološkoj, a donekle i leksičkoj razini) te ustanoviti koje jezične razlike postoje između tekstova s obzirom na njihov sadržaj i pismo.