Razmeđa hrvatske povijesti

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

Proseminar je zamišljen kao pregled glavnih problema hrvatske povijesti ili, točnije, povijesti zemalja i područja na kojima su živjeli i žive Hrvati od srednjega vijeka do danas. Iako su predavanja uglavnom organizirana kronološki, naglasak je na procesima koji se ne mogu vremenski točno sabiti. Cilj je prije svega pokazati kako je izgledalo prostorno sužavanje i širenje zemalja na kojima su Hrvati živjeli, koji su bili utjecaji na njihovo formiranje. Proseminar treba upozoriti na one važne točke iz nacionalne povijesti koje su još uvijek zbog različitih razloga dvojbene, doživljavane kao prijelomne, posebno slavljene ili žaljene. Važno bi bilo prepoznati koje su dvojbe iz povijesti i danas prisutne, ne samo u radovima povjesničara već i u široj javnosti, radovima pisaca. Zato će se najviše govoriti o podrijetlu i dolasku Hrvata, vremenu »narodnih vladara«, problemima ulaska u sastav zemalja krune sv. Stjepana i zajednice s Habsburgovcima, Prvom svjetskom ratu te najburnijem, vjerojatno i najvažnijem, dvadesetom stoljeću. Posljednjih je stotinjak godina, ono što se često naziva »kratkim 20. stoljećem«, a čine ga jugoslavensko iskustvo i osamostaljenje RH, u pravom smislu riječi još posve »neprerađena« povijest. To će razdoblje, kao i godine Republike Hrvatske, zbog 20. godišnjice samostalnosti i završetka pregovora za članstvo u EU, biti posebno naglašeni. Izdvajanjem temeljnih epizoda nacionalne povijesti i njihovim smještanjem u širi, europski i svjetski kontekst proseminar će pokazati i kako je svaka »lokalna« povijest integralni dio velike povijesti Europe. U dogovoru s nastavnikom studenti sami mogu odrediti pojedine fenomene o kojima bi željeli čuti nešto više. Takvi će se događaji obraditi podrobnije, uz izvatke iz izvora i filmske isječke.