10. 8. 2014.

Raspored 43. seminara

Ponedjeljak, 18. 8.

10:00 Otvorenje 43. seminara Zagrebačke slavističke škole
11:00 Prof. dr. Andrea Zlatar Violić: Hrvatske kulturne politike i mediji: stanje i perspektive 2014.
17:00 Dubrovnik, civitas politica – obilazak povijesne jezgre Grada

Utorak, 19. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Dr. sc. Ozren Biti: Što je donijela tranzicija u sportskom polju: razmjeri politizacije hrvatskog nogometa
17:00 Filmska radionica I
20:00 Filmska projekcija: Plati & ženi i Mimara revisited

Srijeda, 20. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Doc. dr. Zrinka Božić Blanuša: Književnost – politika – estetika
14:00 Stručni izlet: Cavtat

Četvrtak, 21. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Doc. dr. Marina Protrka Štimec: Kanon: norma i kontingencija
17:00 Filmska radionica II
17:00 Sponza: priča o povijesti, priča o samostalnosti
20:00 Izvedba otpora ili »Bila bi ozbiljna greška vjerovati da umjetnički aktivizam može sâm stati na kraj neoliberalnoj hegemoniji« (Chantal Mouffe)

Petak, 22. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Tatjana Jukić: Austrougarska konstitucija Krležine politike
16:00 Franjevački samostan: priča o pamćenju
18:00 Izložba: Umjetnička galerija Dubrovnik
22:00 Rock-koncert: The Beat Fleet (TBF)

Subota, 23. 8.

10:00 Izv. prof. dr. Leonida Kovač: Povijesni roman u obliku filma
11:00 Izv. prof. dr. Nikica Gilić: Rajko Grlić i Zoran Tadić – politika hrvatskog filma 1980-ih

Nedjelja, 24. 8.

9:00 Cjelodnevni stručni izlet: Elafitsko otočje

Ponedjeljak, 25. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Krešimir Bagić: Kako je Matoš plijevio književni vrt? Abeceda hrvatske književne polemike
17:00 Filmska radionica III
20:00 Filmska projekcija: Poezija i revolucija i Još jednom

Utorak, 26. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Izv. prof. dr. Krešimir Mićanović: Hrvatski u socijalističkoj Jugoslaviji. Jezik i politika
17:00 Filmska radionica IV
17:00 Lovrijenac: priča o slobodi
20:00 Politike obrazovanja: identitet, kultura i arhiv

Srijeda, 27. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Lada Badurina: Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im godinama 20. stoljeća
16:15 Ljetnikovac Petra Sorkočevića: priča o ljepoti
17:00 Filmska radionica V
21:00 Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi (predstavljanje zbornika)

Četvrtak, 28. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Ivo Pranjković: Hrvatska jezičnopolitička situacija u prvoj polovici 20. stoljeća
14:30 Stručni izlet
Arboretum Trsteno – spomenik vrtne arhitekture
Svetan Pejić, Solana Ston – prošlost i sadašnjost

Petak, 29. 8.

8–11:00 Nastava
11:15 Prof. dr. Marko Samardžija: Hrvatska pravopisna kolebanja i jezična politika u drugoj polovici 19. stoljeća
12:30 Zatvaranje 43. seminara Zagrebačke slavističke škole (dodjela diploma i projekcija filma o 43. seminaru)

Raspored rada

Fakultativni lektorat/proseminar 8:00–8:45
Obvezni lektorat/proseminar 8:50–11:30
Predavanje 11:45–12:45
Fakultativni program 17:00–18:30

Nastava, predavanja, kulturna zbivanja

Poslijediplomsko središte, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik

Smještaj

Hotel Lero, Iva Vojnovića 14, Dubrovnik

Organizaciju 43. seminara Zagrebačke slavističke škole financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija, Matica hrvatska, CROZ.

Knjige su za 43. seminar donirali: Matica hrvatska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fraktura, Hrvatska sveučilišna naklada, Meandar.