Stručno vijeće Škole

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole (2013–2014)

Mićanović, Krešimir

Molvarec, Lana

Pišković, Tatjana

Plejić-Poje, Lahorka

Rudan, Evelina

Vuković, Tvrtko

Žagar, Mateo

Članovi Stručnog vijeća Zagrebačke slavističke škole (2000–2012)

Bagić, Krešimir (2005–2012)

Bogdan, Tomislav (2009–2012)

Botica, Stipe (2000–2008)

Damjanović Stjepan (2003–2008)

Fališevac, Dunja  (2000–2008)

Kuštović, Tanja (2009–2012)

Menac-Mihalić, Mira (2000–2004, 2009–2010)

Mićanović, Krešimir (2005–2012)

Nemec, Krešimir (2000–2006)

Pandžić, Vlado (2000–2002)

Pranjković, Ivo (2000–2004)

Rafolt, Leo (2005–2006)

Rudan, Evelina (2000–2004)

Ryznar, Anera (2009–2012)

Samardžija Marko (2003–2004)

Vidović Bolt, Ivana (2007–2008)

Vuković, Tvrtko (2009–2012)

Žagar, Mateo (2005–2008, 2011–2012)

Članovi Upravnog vijeća Zagrebačke slavističke škole (1996–1999)

Damjanović, Stjepan (1996–1999)

Fališevac, Dunja (1996–1999)

Pranjković, Ivo (1996–1999)

Samardžija, Marko (1996–1999)

Članovi Savjeta Zagrebačke slavističke škole (1972–1991)

Bogišić, Rafo, predsjednik Savjeta (1972–1981)

Bratulić, Josip (1982–1989)

Budak, Pero (1972–1988)

Frangeš, Ivo (1972–1981)

Hekman, Jelena (1978–1990)

Hercigonja, Eduard (1982–1990), predsjednik Savjeta (1989–1990)

Humel, Stjepko (1973–1979)

Ivanišin, Nikola (1972–1981)

Janković, Ankica (1976–1990)

Katičić, Radoslav (1972–1977)

Lazanja, Ivica (1975)

Malić Zdravko (1972–1981)

Moguš, Milan (1972–1981)

Papež, Mirsada (1982– 1990)

Podrebarac, Vlado (1978)

Silić, Josip, predsjednik Savjeta (1982–1988)

Šmit, Boris (1980–1990)

Vuletić, Branko (1972–1981)

Zuber, Maja (1972–1975)