12. 8. 2014.

Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole 2002.

Urednik: Stipe Botica

Zagreb, 2003.

350 str. | 17×24 cm | meki uvez

ISBN: 953-175-197-8

Sadržaj

Proslov

I. Radovi (predavanja s 31. seminara Zagrebačke slavističke škole)

- iz jezikoslovlja: Hrvatski glagolski sustav

 • Ivo Pranjković
  Glagolske kategorije prema imenskim
 • Josip Silić
  Ustrojstvo glagolske osnove uvjetovane glagolskovidskim promjenama
 • Svein Mønnesland
  Glagolski vid u hrvatskome jeziku
 • Marko Samardžija
  Valentnost hrvatskih glagola
 • Mirko Peti
  Broj u glagola
 • Zrinka Jelaska
  Učenje jezika kao stranoga i hrvatski glagolski sustav
 • Ivo Pranjković
  Novosti iz jezikoslovne kroatistike

- iz književnosti: Žena u hrvatskoj književnosti i kulturi

 • Ljiljana Marks
  Nadnaravno žensko
 • Slavica Stojan
  Udati kćer u starom Dubrovniku
 • Krešimir Nemec
  Čuvarica ognjištva, svetica, vamp. Slika žene u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća
 • Andrea Zlatar
  Kontinuitet ili diskontinuitet poetika
 • Dunja Fališevac
  Žena-autorica i lik žene u hrvatskoj novovjekoj književnoj kulturi

II. Radovi s Međunarodnog slavističkog kongresa u Ljubljani

 • Živa Benčić
  »Biogeografija«: Marina ili o biografiji Irene Vrkljan
 • Dalibor Blažina
  Mickiewicz u Hrvata: između legende, estetike i politike
 • Josip Kekez
  Istraživanje suodnosa usmene i pisane književnosti u Hrvata
 • Ljiljana Kolenić
  Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima
 • Zvonko Kovač
  Slavenska poredbena interkulturna povijest književnosti
 • Josip Lisac
  Nastanak i razvoj jugozapadnog istarskog dijalekta
 • Mijo Lončarić
  Odnosi susjednih hrvatskih i slovenskih govora
 • Mile Mamić
  Novije hrvatsko pravno nazivlje (Kontinuitet, diskontinuitet, rekontinuitet)
 • Goran Novaković
  Tradicijski i suvremeni usmenoknjiževni oblici
 • Mirko Peti
  Brojivost i nebrojivost u opisu kategorije broja
 • Milenko Popović i Rajisa Trostinska
  Još o interpretaciji nekih afiksa (na materijalu ruskoga, ukrajinskog i hrvatskoga jezika)
 • Ivo Pranjković
  Izražavanje vremenskih odnosa u hrvatskome jeziku
 • Marko Samardžija
  Hrvatsko sociolingvističko stanje od godine 1790. do hrvatskoga narodnog preporoda
 • Dubravka Sesar i Vesna Muhvić-Dimanovski
  Frazem, fraza i parafraza u suvremenom medijskom diskurzu
 • Ivo Škarić i Gordana Varošanec-Škarić
  Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na »pogrešne« naglaske
 • Branka Tafra
  Dijakronijski aspekti normiranja hrvatskoga jezika
 • Marija Turk
  Latentni stranojezični utjecaj na hrvatski jezik
 • Antonija Zaradija Kiš
  Dva ljubljanska glagoljska odlomka
 • Ljuba Dabo-Denegri, Dragica Dragičević, Antica Menac, Anja Nikolić-Hoyt, Stefan M. Pugh, Lelija Sočanac, Orsolya Žagar-Szentesi
  Adaptacija posuđenica iz šest europskih jezika u hrvatskom