14. 8. 2014.

Grčka

 1. Delopulos, Georges (1978)
 2. Dimitriou, Elena (2011)
 3. Ikonomou, Eleni (1988)
 4. Keremidou, Efthimia (1982, 1983)
 5. Kioutoutsakai, Georgios (1979)
 6. Koutliani, Katerina (2010)
 7. Matziari, Ekaterini (1981)
 8. Mavridis, Anastasios (Tasos) (1989)
 9. Mavridou, Eftihia (1980)
 10. Papadopulu, Evelyn (1987)
 11. Papadimitriou, Georgia (2008)
 12. Papaefthimioy, Ersi (2009)
 13. Roussoulioti, Anna (2009)
 14. Stavrions, Polimnia Kaconis (1984)
 15. Tsakalidou, Vasiliki (2011)
 16. Tziufas, Đorđe (1985)
 17. Zafeiraki, Xanthi (2007)