14. 8. 2014.

Jugoslavija, SFR

  1. Gulič, Aleš (1976)
  2. Janeva-Arsovska, Marija (1982)
  3. Koželj, Ivanka (1975)
  4. Mihajlovna, Dijana (1982)