14. 8. 2014.

Kina

 1. Feng, Ding (2002)
 2. Hong-Xin, Wu (1991)
 3. Jie, Jao (1988)
 4. Liu, Qian (2005)
 5. Mingde, Shen (1989)
 6. Qiu, Xu Jin (1984)
 7. Tang, Jubin (1987)
 8. Wang, Xiaoou (2014)
 9. Weiling, Hu (1986, 1995)
 10. Weina, Wu (2006)
 11. Weiyan, Wang (2006)
 12. Yu, Bai (2007)
 13. Yuchao, Peng (2009)
 14. Zhang, Tao (1990)
 15. Zhang, Yuyue (2005)