14. 8. 2014.

Makedonjia

 1. Cvetanovski, Savo (2000)
 2. Demirova-Abdulova, Sevdija (2008)
 3. Dučevska, Aneta (2003)
 4. Georgievski, Viktor (2010)
 5. Gjurkova, Aleksandra (2004)
 6. Iliev, Saško (2012)
 7. Jankovska, Daniela (2009)
 8. Karanikolova, Lusi (2012)
 9. Mitkovski, Vlatko (2008)
 10. Mojsova, Vesna (2006)
 11. Nikolovska, Kristina (2004)
 12. Panova, Kovilka (1999)
 13. Peševska, Frosina (2006)
 14. Petrovska, Anastasija (2011)
 15. Petrovska, Saška (2007)
 16. Petruševski, Zlatko (1999)
 17. Uzelac, Marko (2010, 2012)
 18. Valentić, Martina (2011)