14. 8. 2014.

Makedonija

 1. Antovska, Aleksandra (2013)
 2. Banović-Markovska, Angelina (2014)
 3. Celevska, Mimoza (2014)
 4. Cvetanovski, Savo (2000)
 5. Demirova-Abdulova, Sevdija (2008)
 6. Dučevska, Aneta (2003)
 7. Georgievski, Viktor (2010)
 8. Gjurkova, Aleksandra (2004)
 9. Iliev, Saško (2012)
 10. Jankovska, Daniela (2009)
 11. Jovanovska, Debora (2016)
 12. Karanikolova, Lusi (2012)
 13. Krstevska, Martina (2015)
 14. Mitkovski, Vlatko (2008)
 15. Mojsova, Vesna (2006)
 16. Nikolovska, Kristina (2004)
 17. Panova, Kovilka (1999)
 18. Peševska, Frosina (2006)
 19. Petreska, Hristina (2017, 2018)
 20. Petrovska, Anastasija (2011)
 21. Petrovska, Saška (2007)
 22. Petruševski, Zlatko (1999)
 23. Petrushevska, Monika (2018)
 24. Ramljak, Ivana (2016)
 25. Spasov, Ljudmil (2016)
 26. Spiroska, Aleksandra (2016)
 27. Stančeska, Viktorija (2013)
 28. Stojanovska, Biljana (2017)
 29. Stojčevska, Jelena (2015)
 30. Tofoska-Janeska, Stanislava-Staša (2017)
 31. Uzelac, Marko (2010, 2012)
 32. Valentić, Martina (2011)