14. 8. 2014.

Slovenija

 1. Al Shammary, Leila (1999)
 2. Antolin, Barbara (2004)
 3. Balažič, Tanja (1996)
 4. Bavdek, Alenka (1992)
 5. Blažič, Ana (2012)
 6. Bračič, Anja (2010, 2011)
 7. Bučar, Irena (2013)
 8. Colnar, Nada (1993)
 9. Crvelin, Rosana (2011)
 10. Čičić, Suzana (2006)
 11. Di Battista, Alenka (2011)
 12. Dolžan, Sonja (2003)
 13. Dornik, Maša (2004)
 14. Fijavž, Polonca (2003)
 15. Fišer, Jakob (2005)
 16. Gašpar, Sanja (1997)
 17. Glavan, Jerica (1997)
 18. Glažar, Barbara (2004)
 19. Gorjanc, Vojko (2017)
 20. Hrastelj, Stanka (2007)
 21. Ilić, Anita (2009)
 22. Indjić, Urška (2007)
 23. Ivančić, Jasmina (2001)
 24. Jan, Metka (2008)
 25. Janžekovič, Ksenija (1994)
 26. Javeršek, Mateja (2012)
 27. Jeran, Barbara (2007)
 28. Jovanović, Staša (2016)
 29. Kocjan, Martina (2008)
 30. Korečič, Manuela (2018)
 31. Kovač, Maja (2018)
 32. Kudrić, Jasna (2007)
 33. Kurtušić, Teja (2015)
 34. Kuščer-Krieger, Jožica (1995)
 35. Lampe, Jure (2001)
 36. Lukić, Danijela (2006)
 37. Mihajlovič, Slađana (1998)
 38. Mihovilović, Lara (2011)
 39. Mohorič, Vesna (2009)
 40. Mrković, Miroslav (2013, 2017)
 41. Muhič, Mara (2018)
 42. Nemc, Sara (2006)
 43. Paja, Martina (2000)
 44. Pavić, Natali (2016)
 45. Pejić, Oliver (2014)
 46. Požgaj-Hadži, Vesna (1993, 1994, 2008)
 47. Premk, Eva (2002)
 48. Pucelj, Urša (2010)
 49. Rant, Tjaša (2005)
 50. Razperger, Irena (1994, 1995)
 51. Robnik, Anita (2005)
 52. Sicherl, Kristina (2004)
 53. Silaj, Kristina (2006)
 54. Simeunić, Zvonko (2008)
 55. Softić, Una (2009)
 56. Stevanovski, Andraž (2017)
 57. Strsoglavec, Đurđa (1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2008, 2011, 2018)
 58. Sušec, Tea (2016)
 59. Šarlah, Maja (2010)
 60. Šetina, Ana (2011)
 61. Šrekl, Blažka (2002)
 62. Štrus, Tina (2015)
 63. Šuligoj, Metod (2012)
 64. Tirgušek, Matejka (1999)
 65. Tomažin, Petra (1996)
 66. Tonevska, Dragana (2001)
 67. Vogrinc, Špela (2014)
 68. Vojakovič, Aleš (2000)
 69. Vujević, Mila (1992, 1993, 1994, 1995)
 70. Vukmir, Jelena (2008)
 71. Železnikar, Jaka (1995)