14. 8. 2014.

Slovenija

 1. Al Shammary, Leila (1999)
 2. Antolin, Barbara (2004)
 3. Balažič, Tanja (1996)
 4. Bavdek, Alenka (1992)
 5. Blažič, Ana (2012)
 6. Bračič, Anja (2010, 2011)
 7. Colnar, Nada (1993)
 8. Crvelin, Rosana (2011)
 9. Čičić, Suzana (2006)
 10. Di Battista, Alenka (2011)
 11. Dolžan, Sonja (2003)
 12. Dornik, Maša (2004)
 13. Fijavž, Polonca (2003)
 14. Fišer, Jakob (2005)
 15. Gašpar, Sanja (1997)
 16. Glavan, Jerica (1997)
 17. Glažar, Barbara (2004)
 18. Hrastelj, Stanka (2007)
 19. Ilić, Anita (2009)
 20. Indjić, Urška (2007)
 21. Ivančić, Jasmina (2001)
 22. Jan, Metka (2008)
 23. Janžekovič, Ksenija (1994)
 24. Javeršek, Mateja (2012)
 25. Jeran, Barbara (2007)
 26. Kocjan, Martina (2008)
 27. Kudrić, Jasna (2007)
 28. Kuščer-Krieger, Jožica (1995)
 29. Lampe, Jure (2001)
 30. Lukić, Danijela (2006)
 31. Mihajlovič, Slađana (1998)
 32. Mihovilović, Lara (2011)
 33. Mohorič, Vesna (2009)
 34. Nemc, Sara (2006)
 35. Paja, Martina (2000)
 36. Požgaj-Hadži, Vesna (1993, 1994, 2008)
 37. Premk, Eva (2002)
 38. Pucelj, Urša (2010)
 39. Rant, Tjaša (2005)
 40. Razperger, Irena (1994, 1995)
 41. Robnik, Anita (2005)
 42. Sicherl, Kristina (2004)
 43. Silaj, Kristina (2006)
 44. Simeunić, Zvonko (2008)
 45. Softić, Una (2009)
 46. Strsoglavec, Đurđa (1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2008, 2011)
 47. Šarlah, Maja (2010)
 48. Šetina, Ana (2011)
 49. Šrekl, Blažka (2002)
 50. Šuligoj, Metod (2012)
 51. Tirgušek, Matejka (1999)
 52. Tomažin, Petra (1996)
 53. Tonevska, Dragana (2001)
 54. Vojakovič, Aleš (2000)
 55. Vujević, Mila (1992, 1993, 1994, 1995)
 56. Vukmir, Jelena (2008)
 57. Železnikar, Jaka (1995)