14. 8. 2014.

Slovenija

 1. Al Shammary, Leila (1999)
 2. Antolin, Barbara (2004)
 3. Balažič, Tanja (1996)
 4. Bavdek, Alenka (1992)
 5. Blažič, Ana (2012)
 6. Bračič, Anja (2010, 2011)
 7. Bučar, Irena (2013)
 8. Colnar, Nada (1993)
 9. Crvelin, Rosana (2011)
 10. Čičić, Suzana (2006)
 11. Di Battista, Alenka (2011)
 12. Dolžan, Sonja (2003)
 13. Dornik, Maša (2004)
 14. Fijavž, Polonca (2003)
 15. Fišer, Jakob (2005)
 16. Gašpar, Sanja (1997)
 17. Glavan, Jerica (1997)
 18. Glažar, Barbara (2004)
 19. Gorjanc, Vojko (2017)
 20. Hrastelj, Stanka (2007)
 21. Ilić, Anita (2009)
 22. Indjić, Urška (2007)
 23. Ivančić, Jasmina (2001)
 24. Jan, Metka (2008)
 25. Janžekovič, Ksenija (1994)
 26. Javeršek, Mateja (2012)
 27. Jeran, Barbara (2007)
 28. Jovanović, Staša (2016)
 29. Kocjan, Martina (2008)
 30. Kudrić, Jasna (2007)
 31. Kurtušić, Teja (2015)
 32. Kuščer-Krieger, Jožica (1995)
 33. Lampe, Jure (2001)
 34. Lukić, Danijela (2006)
 35. Mihajlovič, Slađana (1998)
 36. Mihovilović, Lara (2011)
 37. Mohorič, Vesna (2009)
 38. Mrković, Miroslav (2013, 2017)
 39. Nemc, Sara (2006)
 40. Paja, Martina (2000)
 41. Pavić, Natali (2016)
 42. Pejić, Oliver (2014)
 43. Požgaj-Hadži, Vesna (1993, 1994, 2008)
 44. Premk, Eva (2002)
 45. Pucelj, Urša (2010)
 46. Rant, Tjaša (2005)
 47. Razperger, Irena (1994, 1995)
 48. Robnik, Anita (2005)
 49. Sicherl, Kristina (2004)
 50. Silaj, Kristina (2006)
 51. Simeunić, Zvonko (2008)
 52. Softić, Una (2009)
 53. Stevanovski, Andraž (2017)
 54. Strsoglavec, Đurđa (1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2008, 2011)
 55. Sušec, Tea (2016)
 56. Šarlah, Maja (2010)
 57. Šetina, Ana (2011)
 58. Šrekl, Blažka (2002)
 59. Štrus, Tina (2015)
 60. Šuligoj, Metod (2012)
 61. Tirgušek, Matejka (1999)
 62. Tomažin, Petra (1996)
 63. Tonevska, Dragana (2001)
 64. Vogrinc, Špela (2014)
 65. Vojakovič, Aleš (2000)
 66. Vujević, Mila (1992, 1993, 1994, 1995)
 67. Vukmir, Jelena (2008)
 68. Železnikar, Jaka (1995)