14. 8. 2014.

SSSR

 1. Agapova, Svetlana (1990)
 2. Aleksejeva, Olga (1988)
 3. Artamonova, Sofija (1984)
 4. Avramenko, Marina (1980)
 5. Balakin, Aleksandar (1974, 1975)
 6. Bednaja, Tamara (1980)
 7. Belkonj, Svetlana (1974)
 8. Buzueva, Tatjana (1991)
 9. Byčkov, Jurij (1986)
 10. Byčkova, Svetlana (1987)
 11. Čeremisinova, Ljubav (1991)
 12. Černišov, Andrej (1988)
 13. Čivanova, Olga (1985)
 14. Čorpita, Nataša (1979)
 15. Čučka, Pavel (1974)
 16. Danilova, Albina (1974)
 17. Dolgova, Larisa (1987)
 18. Drozdovski, Vladimir (1981)
 19. Duličenko, Aleksandar (1990)
 20. Filip, Nina (1990)
 21. Gapačilo, Sergej (1989)
 22. Glebov, Aleksandar (1975)
 23. Gončarova, Irina (1990)
 24. Hlebnikova, Varvara (1988)
 25. Isačev, Nikolaj (1973)
 26. Ivanova, Irina (1981, 1984, 1991)
 27. Ivanova, Vera (1976)
 28. Jedlinskaja, Ana (1981, 1990)
 29. Jegorova, Ljudmila (1974)
 30. Jurilina, Marina (1986)
 31. Kabiševa, Irina (1973)
 32. Kaljuta, Aleksandar (1987)
 33. Kareva, Olga (1979)
 34. Kazačenko, Marina (1981)
 35. Kiršova, Marianna (1986, 1989, 1991)
 36. Kiseleva, Tatjana (1985)
 37. Kniš, Nataša (1990)
 38. Kolomejčenko, Svetlana (1978)
 39. Kopystjanska, Nonna (1978)
 40. Kručinina, Ana (1983)
 41. Kučerova, Katja (1991)
 42. Lavrova, Irina (1973)
 43. Legenčuk, Tatjana (1973)
 44. Leonova, Ljudmila (1975, 1983)
 45. Ljuličeva, Lidija (1991)
 46. Makova, Eugenija (1980)
 47. Marejeva, Natalija (1974)
 48. Maslova, Nadja (1980)
 49. Meščerjakov, Sergej (1988)
 50. Mihej, Mikolaj (1977)
 51. Monastirski, Jurij (1988)
 52. Morgunova, Marina (1982)
 53. Nadtoča, Ljudmila (1985)
 54. Nazirov, Imran (1990)
 55. Neporožnja, Nadija (1972)
 56. Nikanorova, Tatjana (1977)
 57. Nikitina, Svetlana (1978)
 58. Ognev, Vladimir (1978)
 59. Orlov, Albert (1987)
 60. Paljoha, Ljudmila (1986)
 61. Panova, Irina (1977)
 62. Paščenko, Jevgenij (1984, 1988, 1991)
 63. Petrijanenko, Vera (1972)
 64. Pivovarova, Ina (1976)
 65. Porošina, Žana (1989)
 66. Prosvirina, Olga (1980)
 67. Radčenko, Marina (1991)
 68. Romanenko, Sergej (1978, 1983, 1985)
 69. Rudjakov, Pavel (1979, 1989, 1990)
 70. Sabadoš, Ivan (1989)
 71. Sadychova, Irada (1983)
 72. Savčenko, Tatjana (1981)
 73. Savelijeva, Larisa (1986, 1988)
 74. Sejmuk, Oksana (1981)
 75. Sidorova, Natalija (1989)
 76. Sidorova, Tanja (1979)
 77. Slivina, Olga (1982)
 78. Smolskaja, Adelaida (1972)
 79. Sokal, Maria (1986)
 80. Sokolova, Tatjana (1980)
 81. Sremdeberg, Maren (1982)
 82. Stepanova, Jelena (1990)
 83. Šćetinjin, Petar (1989)
 84. Šušarina, Olga (1989)
 85. Tatarenko, Alla (1983)
 86. Tjapko, Galina (1978–1980, 1984, 1985, 1991)
 87. Trostinska, Raisa (1988, 1989, 1990)
 88. Vasiljeva, Ljudmila (1982)
 89. Vladiko, Natalija (1975)
 90. Volodina, Elena (1991)
 91. Voronina, Jelena (1976)
 92. Voronina, Ljudmila (1975, 1981)
 93. Zaharova, Evgenija (1974)
 94. Zaharova, Natalija (1982)
 95. Zaljeskaja, Oksana (1987)
 96. Zavjalova, Ljudmila (1973)
 97. Zelenina, Ljudmila (1977, 1984)
 98. Zubov, Nikolaj (1975)
 99. Žihare, Laima (1989)