Otvorenje 43. seminara

U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku danas je otvoren 43. hrvatski seminar za strane slaviste. Seminar će trajati do 29. kolovoza. Uz lektorate na različitim jezičnim razinama za polaznike je osmišljen raznovrstan program koji je ove godine posvećen temi jezičnih, književnih i kulturnih politika.

Na svečanom otvorenju 43. seminara riječi dobrodošlice sudionicima su uputili ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Marija Vučković, izaslanik gradonačelnika grada Dubrovnika Miho Katičić, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Ivana Franić i voditeljica Ureda Poslijediplomskog središta u Dubrovniku Vlasta Brunsko. Nakon pozdravnih riječi gostiju sudionicima 43. seminara obratio se profesor Tvrtko Vuković, voditelj Zagrebačke slavističke škole. Profesor Vuković zahvalio je gostima i financijskim pokroviteljima Škole te je najavio temu Jezične, književne i kulturne politike oko koje je organiziran program 43. seminara. Zbog činjenice da je sama ideja politike danas, u doba vulgarnoga medijskog spektakla i svemoći kapitala, izgubila snagu i da su jezik, književnost i kultura također izgubili svoju političku svrhu, snagu i utjecaj, na ovogodišnjemu će seminaru dvanaest pozvanih stručnjaka iz različitih područja promisliti širinu i složenost pojma i koncepta politike u simboličkim praksama hrvatske književnosti, kulture i jezika. Profesor Vuković naglasio je kako se nada da će ovogodišnji program i studentima i profesorima pružiti dovoljno prilika za stjecanje novih i proširenje postojećih znanja o hrvatskome jeziku, književnosti, kulturi, povijesti i umjetnosti.

U skladu s dugogodišnjom tradicijom Škole nastavni dio programa 43. seminara polaznicima nudi jezične vježbe na nekoliko jezičnih razina s ciljem usavršavanja njihovih gramatičkih i konverzacijskih vještina. Za one koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju nudi proseminare Retorika otpora, Hrvatsko pjesništvo modernizma i postmodernizma i Jezične politike te fakultativne proseminare Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova te  Hrvatsko društvo u socijalizmu: svakodnevica i modernizacija.

U sklopu poslijepodnevnoga fakultativnog programa bit će organizirani studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti, a polaznici zainteresirani za osnove filmske prakse moći će se uključiti u rad filmske radionice.

Večernji kulturni program obuhvaća ciklus hrvatskoga dokumentarnog filma, tribinu o hrvatskome političkom performansu (Suzana Marjanić, Mario Kovač), okrugli stol o politikama obrazovanja (Ivana Perica, Marijana Hameršak, Goran Pavlić), predstavljanje zbornika Prostor i izmještenje u hrvatskoj književnosti i kulturi te odlazak na glazbeni koncert (The Beat Fleet). U sklopu 43. seminara bit će organizirani stručni izleti na Elafitsko otočje, u grad Cavtat, Arboretum Trsteno te grad Ston.

Organizaciju 43. seminara Zagrebačke slavističke škole financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija, Matica hrvatska i CROZ.

Knjige su za 43. seminar donirali Matica hrvatska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fraktura, Hrvatska sveučilišna naklada i Meandar.

Fotoalbum