30. 3. 2009.

Ana Kodrić

Hrvatski za početnike I

Marica Čilaš-Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Sanda Lucija Udier, Dinka Pasini: Hrvatski za početnike I. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.

Udžbenik Hrvatski za početnike I, čije su autorice Marica Čilaš-Mikulić, Milvia Gulešić-Machata, Sanda Lucija Udier i Dinka Pasini, rodio se iz potrebe za suvremenim udžbenikom za početni stupanj učenja hrvatskog jezika za velik broj nastavnih sati (280) te gramatički preglednijim i sustavnijim nastavnim pomagalom. Objavila ga je Hrvatska sveučilišna naklada u Zagrebu 2006. godine. Namijenjen je studentima kroatistike, hrvatskim iseljenicima, učenicima dopunskih škola u inozemstvu i svim strancima koji uče hrvatski na početnoj razini.

Udžbenik prema CEF-u obuhvaća početne stupnjeve učenja hrvatskog jezika (A1, A2, A2+ razine, a cilj mu je osposobiti temeljnog korisnika za osnovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku. Korisnici savladavaju vještine čitanja i razumijevanja (kratki autentični tekstovi s mnogo slika, natpisi, plan grada, formulari, jelovnici, čestitke, jednostavne statistike, kvizovi, oglasi i reklamni slogani), pisanja (vrlo kratki tekstovi, jednostavne poruke, obavijesti, formulari s osobnim podacima, razglednice i jednostavna pisma uz pomoć rječnika) i slušanje (jednostavne fraze i pitanja, upute, dijalozi s ciljem uvježbavanja pojedinih glasova, razvijanje vještine slušanja i izgovora te razumijevanje slušnih tekstova).

Udžbenik je kombinacija komunikacijskog i gramatičkog pristupa. Funkcionalne jezične situacije u sklopu pojedinih tematskih cjelina popraćene su gramatičkim gradivom.

Kroz komunikacijske situacije korisnik stječe komunikacijsku kompetenciju, nižući ih jednu za drugom prema svakodnevnim pragmatičkim potrebama po sistemu nadogradnje. Korisnik se osposobljava za jednostavne situacije od upoznavanja, rezerviranja hotelskog smještaja i odlaska u trgovinu ili u restoran do najjednostavnijih intervjua.

Postupno i pomno izabrana jezična građa pomoću koje korisnik stječe bitnu jezičnu kompetenciju velika je kvaliteta ove knjige. Gramatička progresija i ponavljanje stvaraju solidan temelj za daljnje učenje i sigurnost prijeko potrebnu za savladavanje zahtjevne gramatike hrvatskog jezika te ga pripremaju za prelazak s temeljnog A stupnja na samostalnog korisnika.

Socijalne kompetencije korisnik stječe snalaženjem u različitim situacijama učeći socijalne vještine i obrasce svojstvene sociolingvističkom kontekstu hrvatskog jezika (npr. obraćanje iz poštovanja)

Kulturološke kompetencije korisnik razvija upoznavanjem i razumijevanjem obilja crtica iz kulture što ga približava kulturološkom kontekstu hrvatskog naroda. Takav kontekst predstavljanja hrvatske kulture primjeren je naročito sveučilišnoj uporabi. Kulturološke jedinice informiraju o ljepotama hrvatske prirode, velikanima hrvatske povijesti, umjetnosti i književnosti te hrvatskim običajima i suvremenom životu.

Knjiga se sastoji od udžbenika i vježbenice te CD-a u pripremi. Udžbenik sadrži dvadeset cjelina, fonetski dodatak za uvježbavanje pojedinih glasova, razumijevanje vještine slušanja i izgovora te razumijevanje slušnih tekstova i rječnik. Rječnik obuhvaća 2800 rječničkih natuknica prevedenih na engleski, njemački i španjolski jezik. Vježbenica prati udžbenik u dvadeset cjelina, a sadrži i gramatički pregled te glagolski dodatak.

Udžbenik Hrvatski za početnike I obuhvaća sve razine učenja i upoznavanja korisnika s hrvatskim jezikom i hrvatskim društvenim kontekstom. Komunikacijsku, gramatičku sociolingvističku, kulturalnu. Prednost ovog udžbenika je velika preglednost i sustavnost što korisniku omogućuje suvereno vladanje početnom razinom hrvatskog kao stranog jezika.