28. 3. 2009.

38. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 38. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 24. kolovoza do 5. rujna 2009. Program seminara bit će raznovrstan i sadržajan. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme.

Uporišta su predavačkoga dijela ciklusi predavanja: ovogodišnji je jezikoslovni ciklus predavanja posvećen temi Povijest hrvatskoga jezika, a književni ciklus temi Književne prakse sedamdesetih. Našim ćemo polaznicima nastojati predstaviti i recentna zbivanja u hrvatskoj kulturi.

Radujući se ponovnom susretu s inozemnim kroatistima i slavistima, pozivam vas na 38. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Doc. dr. Krešimir Mićanović,
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pokrovitelji

Rad Zagrebačke slavističke škole i organizaciju seminara financijski podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Polaznicima mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.

Prijave

Zainteresirani polaznici mogu se za 38. seminar Zagrebačke slavističke škole prijaviti tako da ispunjenu prijavnicu pošalju do 15. svibnja 2009. na e-adresu: slavisticka.skola@ffzg.hr.

Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnog aranžmana (nastava, kulturni program, stručni izleti, puni pansion u hotelu) iznosi 1500 eura, dok cijena sudjelovanja u nastavi i kulturnom programu iznosi 600 eura. Za podrobnije informacije zainteresirani se mogu javiti Organizacijskom odboru.