17. 4. 2009.

Program 38. seminara

Nastavni dio programa Zagrebačke slavističke škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta odnosno drugih hrvatskih sveučilišta.

Lektorati/proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji.

U lektorate (jezične vježbe) polaznici se uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke i konverzacijske vještine nužne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku.

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju, a na njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i komparatističke teme te pojedina područja hrvatske povijesti.

Studenti obvezno odabiru jedan od ukupno sedam obveznih lektorata/proseminara:

  1. Hrvatski za početnike
  2. Konverzacija I
  3. Konverzacija II
  4. Konverzacija III
  5. Proseminar o suvremenoj hrvatskoj prozi
  6. Proseminar o suvremenoj hrvatskoj poeziji
  7. Teatrološki proseminar

Osim obveznih lektorata/proseminari studenti mogu odabrati, ako to žele, jedan fakultativni od ponuđena tri:

  1. Staroslavenski i starohrvatski jezik
  2. Hrvatska povijest i kultura
  3. Filmološki proseminar

Lektorat za početnike traje 4 sata, a svi ostali obvezni lektorati/proseminari 3 sata. Fakultativni lektorati/proseminari traju 1 sat.

Dnevni plan rada na seminaru Zagrebačke slavističke škole

Fakultativni lektorat/proseminar 8:00–8:45
Obvezni lektorat/proseminar 8:50–11:30
Predavanje 11:45–12:45
Fakultativni program 17:00–18:30
Večernji program – kulturna događanja 21:00

Prevoditeljska radionica

Prevoditeljska radionica projekt je Zagrebačke slavističke škole kojim se želi poticati prevođenje hrvatske književnosti na strane jezike. Do sada je na seminarima bila organizirana poljska (na 34. seminaru), mađarska (na 36. seminaru) i francuska prevoditeljska radionica (na 37. seminaru). Na ovogodišnjem 38. hrvatskom seminaru za strane slaviste skupina prevoditelja prevodit će odabrane prozne tekstove hrvatskih književnika na bugarski jezik.

Predavanja

Predavanja su organizirana u dva tematska ciklusa od po pet predavanja. U prvom tjednu bit će održan jezikoslovni blok predavanja koji je koncipirao prof. dr. Ivo Pranjković. Ciklus Povijest hrvatskoga jezika posvećen je dakle (kratkoj) povijesti hrvatskoga jezika, od prvih spomenika pisanih hrvatskom redakcijom staroslavenskoga jezika pa sve do naših dana i pitanja s kojima se hrvatski jezik suočava s obzirom na recentna globalizacijska kretanja. Ciklus uključuje sintetska predavanja o hrvatskom jeziku do 17. stoljeća, zatim hrvatski jezik u 17. i 18 stoljeću. Posebna će predavanja biti posvećena povijesti hrvatskoga jezika u 19. i u 20. stoljeću, odnosno hrvatskom jeziku u vremenu globalizacije.

U drugom tjednu održat će se ciklus Književne prakse sedamdesetih koji je koncipirao prof. dr. Krešimir Bagić. Ciklus će poliperspektivno osvijetliti kontekst i tekst tog iznimno burnog desetljeća. Umjetnost sedamdesetih obilježili su, među inim, bogata i raznolika filmska produkcija te djelovanja likovne skupine Biafra. Književne su prakse toga razdoblja poetički i stilski veoma raznorodne. U pjesništvu dominira teorijski um, iskustvo jezika, sklonost krajnjim gestama i poetska dosjetka. Na proznoj sceni pojavljuju se poetičke matrice fantastične i žanrovske proze te novopovijesni roman. Kada je riječ o dramskome pismu, sedamdesete obilježavaju vrste poput tragikomedije ili farse, a dramski se diskurz temelji na komici i ironiji. Ciklus će ponuditi načelni opis intelektualne i duhovne klime, interpretacije ključnih djela, pisaca i poetika u sva tri roda (poezija, proza, drama) te književnu estetiku supostaviti estetikama inih umjetničkih praksi.

Kulturna događanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj kulturnoj tradiciji za polaznike Zagrebačke slavističke škole bit će organizirani susreti s hrvatskim piscima, kazališne, glazbene i filmske večeri. Ti će programi sudionike Škole izravno uputiti u recentna zbivanja u hrvatskoj kulturi.

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Koncipirani su tematski i izvode se uz stručno vodstvo. Budući da se Škola održava u Dubrovniku, bit će organizirani izleti u Cavtat, na Elafitsko otočje, u Ston te studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti.