3. 6. 2009.

Raspored 38. seminara

Ponedjeljak, 24. 8.

10:30 Otvorenje 38. seminara Zagrebačke slavističke škole
11:30 Jezikoslovni ciklus predavanja Povijest hrvatskoga jezika
Akademik Stjepan Damjanović: Hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri jezika i tri pisma
17:00 Dubrovnik – otvoreni grad (obilazak povijesne jezgre Grada)

Utorak, 25. 8.

11:45 Prof. dr. sc. Anđela Frančić: Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću
17:00 Glazbena radionica (voditelj: Ivica Puljić)
Filmska projekcija: H-8 (redatelj Nikola Tanhofer, 1958)
21:00 Hrvatska mlada lirika
Sudjeluju: Branislav Oblučar, Marko Pogačar, Ivana Akrap

Srijeda, 26. 8.

11:45 Prof. dr. sc. Ivo Pranjković: Hrvatski jezik u 19. stoljeću
16:50 Ivana Lazarević: Povijest Sponze – povijest u Sponzi
17:00 Glazbena radionica
21:00 Hrvatski dokumentarni film: Dečko kojem se žurilo (redateljica Biljana Čakič Veselić)
Sudjeluju: Biljana Čakič Veselić, Tomislav Šakić

Četvrtak, 27. 8.

11:45 Prof. dr. sc. Lada Badurina: Standardizacijski procesi u 20. stoljeću
14:00 Stručni izlet
Cavtat – urbana povijesna jezgra Konavala

Petak, 28. 8.

11:45 Prof. dr. sc. Ivo Žanić: Hrvatski jezik danas
16:50 Dr. sc. Vesna Miović: Diplomatske lukavštine
17:00 Filmska projekcija: Rondo (redatelj Zvonimir Berković, 1966)
21:00 Večer glumca
Vilim Matula: Münchhausen

Subota, 29. 8.

10:30 Doc. dr. sc. Tanja Kuštović: Novosti iz jezikoslovne kroatistike
11:15 Nikola Košćak, prof.: Novosti iz književne kroatistike

Nedjelja, 30. 8.

Elafitsko otočje – Koločep, Šipan, Lopud (cjelodnevni izlet)
Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina: Iz povijesti Dubrovačke Republike
Dr. sc. Željka Čorak: Kulturni krajolik otoka Šipana

Ponedjeljak, 31. 8.

11:45 Književnoznanstveni ciklus predavanja: Književne prakse sedamdesetih
Prof. dr. sc. Krešimir Bagić: Uvod u sedamdesete
16:45 Karmen Gagro: Renesansni nakit
17:00 Glazbena radionica
21:00 Hrvatska tradicionalna glazba: Klapa Subrenum

Utorak, 1. 9.

11:45 Prof. dr. sc. Milovan Tatarin: Kamo su bježali hrvatski prozaici sedamdesetih?
16:30 Dr. sc. Nenad Vekarić: Nevidljive urote – posjet ljetnikovcu Petra Sorkočevića
17:00 Filmska projekcija: Novinar (redatelj Fadil Hadžić, 1979)
21:00 Prevoditeljske radionice/prakse Zagrebačke slavističke škole
Sudjeluju: Stjepan Blažetin, Tatyana Dunkova, Ivana Vidović Bolt, Anera Ryznar

Srijeda, 2. 9.

11:45 Doc. dr. sc. Tvrtko Vuković: Pjesništvo sedamdesetih
17:00 Glazbena radionica
Filmska projekcija: Ritam zločina (redatelj Zoran Tadić, 1981)
21:00 Književna večer Mirka Kovača
Sudjeluju: Mirko Kovač, Milovan Tatarin

Četvrtak, 3. 9.

11:45 Prof. dr. sc. Lada Čale Feldman: Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih
14:00 Stručni izlet
Arboretum Trsteno – spomenik vrtne arhitekture
Svetan Pejić: Solana Ston – prošlost i sadašnjost

Petak, 4. 9.

11:45 Prof. dr. sc. Zvonko Maković: Nova umjetnička praksa: postobjektna umjetnost
21:00 Suvremeni hrvatski film: Živi i mrtvi (redatelj Kristijan Milić, 2006)

Subota, 5. 9.

9:45 Prof. dr. sc. Milovan Tatarin: Uskraćeni užitak: o spolnim zabranama u hrvatskoj srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj književnoj kulturi
10:30 Doc. dr. sc. Leo Rafolt: Ideološki kontekst Vojnovićeva dramskog stvaralaštva
11:15 Zatvaranje 38. seminara Zagrebačke slavističke škole (dodjela diploma)

Raspored rada

Fakultativni lektorati i proseminari: 8:00–8:45
Obvezni lektorati i proseminari: 8:50–11:30
Fakultativne radionice: 17:00–18:30

Uprava Zagrebačke slavističke škole

Doc. dr. sc. Krešimir Mićanović, voditelj Škole
Doc. dr. sc. Tomislav Bogdan, zamjenik voditelja
Anera Ryznar, prof., programska tajnica
Božena Jurčić, financijska tajnica
Nevenka Vručina, administrativna tajnica

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić
Doc. dr. sc. Tomislav Bogdan
Doc. dr. sc. Tanja Kuštović
Doc. dr. sc. Krešimir Mićanović
Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić
Anera Ryznar, prof.
Doc. dr. sc. Tvrtko Vuković

Voditelji programskih cjelina

Prof. dr. sc. Ivo Pranjković (jezikoslovni ciklus predavanja)
Prof. dr. sc. Krešimir Bagić (književnoznanstveni ciklus predavanja)
Doc. dr. sc. Krešimir Mićanović (kulturološki blok događanja)

Lektorice i lektori

Ivana Akrap, prof.
Doc. dr. sc. Tomislav Bogdan
Ana Ćavar, prof.
Tatyana Dunkova, prof.
Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Ana Kodrić, prof.
Nikola Košćak, prof.
Doc. dr. sc. Tanja Kuštović
Doc. dr. sc. Leo Rafolt
Tomislav Šakić, prof.
Doc. dr. sc. Tvrtko Vuković
Prof. dr. sc. Mateo Žagar

Web-uredništvo

Novinarke: Aida Korajac, Ivana Šijaković
Tehnički urednik: Dražen Karaman

Nastava, predavanja, kulturna zbivanja

Poslijediplomsko središte, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik

Smještaj

Hotel Lero, Iva Vojnovića 14, Dubrovnik

Zagrebačku slavističku školu financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, zatim Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Knjige su za 38. seminar donirali: Filozofski fakultet u Zagrebu (Nova Croatica, Periodica Croatica), Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Meandar, Naklada MD, Profil International