21. 4. 2008.

37. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovani kroatisti i slavisti, poštovani prijatelji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, 37. seminar Zagrebačke slavističke škole bit će održan u Dubrovniku od 25. kolovoza do 6. rujna 2008. godine. Našim polaznicima pripremamo raznovrstan i sadržajan program. Njegova uporišta bit će jezikoslovni ciklus predavanja posvećen temi Prostor u jeziku, književni ciklus posvećen temi Hrvatska književnost i kultura šezdesetih te niz programskih sadržaja kojima ćemo obilježiti 500. obljetnicu rođenja Dubrovčanina Marina Držića, najvećega hrvatskog dramskog pisca.

Do početka seminara bit će dovršena i antologija suvremene hrvatske proze kojom će Zagrebačka slavistička škola - nakon antologija suvremene poezije i drame - dovršiti ambiciozan projekt kritičkoga čitanja suvremene hrvatske književnosti.

Radujući se ponovnom susretu s kroatistima i slavistima s raznih strana svijeta, prijateljski vas pozdravljam i pozivam u Dubrovnik na 37. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Prof. dr. Krešimir Bagić,
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačku slavističku školu (Hrvatski seminar za strane slaviste) organizira Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pokrovitelji

Budući da je Zagrebačka slavistička škola neprofitna institucija, njezin rad financijski podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstvo kulture RH, Gradski ured za kulturu grada Zagreba, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija. Organizaciju ovogodišnjega seminara Zagrebačke slavističke škole poduprla je i Coca-Cola Beverages Hrvatska d.d.

Naš je medijski pokrovitelj TotalPortal.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, nastavnici (profesori, docenti i asistenti) koji predaju hrvatski jezik i književnost na stranim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika. Posljednjih se godina broj polaznika ustalio na oko 90.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. No, polaznicima mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.