21. 4. 2008.

Program 37. seminara

37. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se od 25. 8. do 6. 9. 2008. u Dubrovniku. Najveći dio programa odvijat će se u prostorima Poslijediplomskoga središta u Dubrovniku (Frana Bulića 4).

Lektorati i proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji. U njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i komparatističke teme, kao i pojedina područja hrvatske povijesti. Polaznici se u lektorate uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke, konverzacijske ili pak druge vještine neophodne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Riječ je zapravo o intenzivnim jezičnim vježbama različitih stupnjeva. Lektorata će biti pet – četiri obvezna (početnički i tri konverzacijska) te jedan fakultativni (glagoljica).

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju. Proseminara će također biti pet – četiri obvezna (teatrološki, filmološki te proseminari o suvremenoj prozi i suvremenoj poeziji) te jedan fakultativni (historiografski).

Svaki polaznik upisuje jedan obvezni lektorat ili proseminar i, želi li to, jedan fakultativni. Obvezni lektorati i proseminari traju 3 sata dnevno (ukupno 30 sati), a fakultativni 1 sat dnevno (ukupno 10 sati). Iznimka je jedino lektorat za početnike koji traje 4 sata dnevno (ukupno 40 sati).

Prevoditeljska radionica

Prevoditeljska radionica ove se godine treći put pojavljuje u programu Zagrebačke slavističke škole. Krajnji joj je smisao, dakako, poticanje prevođenja hrvatske književnosti na strane jezike. Ove će godine skupina frankofonih prevoditelja uz stručno vodstvo raditi na prijevodu antologije hrvatske drame Odbrojavanje na francuski.

Predavanja

Predavanja su organizirana u dva tematska ciklusa od po pet izlaganja.

Naslov je jezikoslovnoga ciklusa Prostor u jeziku. Njegov voditelj prof. dr. Ivo Pranjković osmislio je niz predavanja koji će, uz ostalo, problematizirati sljedeće teme: kategoriju prostora u jeziku općenito i u hrvatskome jeziku posebno, prostorne metafore, načine izražavanja prostornih značenja, i to: prostornim prilozima, padežnim oblicima, prijedložno-padežnim izrazima, složenim (prostornim, mjesnim) rečenicama te izražavanje prostornih značenja na razini teksta.

Naslov je drugoga ciklusa Hrvatska književnost i kultura šezdesetih. Njegov voditelj prof. dr. Davor Dukić osmislio je niz predavanja koja će književne prakse toga desetljeća motriti u kulturološkome kontekstu. U kulturnopovijesnom se pamćenju uz to vrijeme vezuju kanonski romani Kiklop Ranka Marinkovića i Mirisi, zlato, tamjan Slobodana Novaka, književni krug oko časopisa Razlog, filozofija Praxisa i »Korčulanske ljetne škole«, inicijative u oblikovanju suvremenih trendova u zapadnoj likovnoj i glazbenoj umjetnosti (»Nove tendencije«, »Muzički biennale Zagreb«), ali i daljnji razvoj domaće popularne televizijske i festivalsko-estradne kulture (Splitski festival) započet u 1950-im godinama. Predavanja će imati za cilj uputiti polaznike Škole u temeljne događaje i probleme hrvatske kulture šezdesetih te propitati postavke o dominantnom »duhu vremena« i/ili raslojenosti kulture i raznolikosti kulturnih praksi.

Kulturna događanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj (i dubrovačkoj) kulturnoj tradiciji, za polaznike Škole bit će organizirani susreti sa suvremenim hrvatskim piscima, kazališne i glazbene večeri te izložba hrvatskih knjiga prevedenih na strane jezike. Tim programima sudionici Škole bit će izravno upućeni u recentna kulturna zbivanja i informirani o hrvatskoj književnoj, umjetničkoj i kulturnoj suvremenosti.

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Tematski su koncipirani i obvezno podrazumijevaju stručno vodstvo. Budući da se Škola održava u Dubrovniku, bit će organizirani izleti u Cavtat, na Elafitsko otočje, u Ston, studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti…

Predavači

Nastavni dio programa Škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta odnosno drugih hrvatskih sveučilišta.