21. 4. 2008.

Korisne informacije

Smještaj

Polaznici Škole bit će smješteni u hotelu Lero (Iva Vojnovića 14), hotelu s tri zvjezdice. Od hotela do Poslijediplomskoga središta potrebno je desetak minuta hoda, a do povijesne gradske jezgre petnaestak minuta. Stipendirani polaznici bit će smješteni u dvokrevetnim sobama i imat će pun pansion. Podrobnije informacije o hotelu mogu se naći na internetskoj adresi www.hotel-lero.hr

Diplome

Polaznici Zagrebačke slavističke škole koji primjereno odrade svoje obveze na kraju dobivaju diplomu s potpisima voditelja Škole i dekana Filozofskoga fakulteta. Na diplomi će biti naveden naziv odslušanoga lektorata/proseminara na temelju kojega će polazniku biti dodijeljena 3 ECTS-boda.

Dolazak i odlazak polaznika

Polaznici 37. seminara Zagrebačke slavističke škole očekuju se u Dubrovniku, u hotelu Lero, u nedjelju 24. kolovoza 2008. Program će, prema rasporedu, početi u ponedjeljak ujutro.

Odlazak polaznika predviđen je za nedjelju, 7. rujna 2008. godine.

Napomene

Preporučujemo polaznicima da pribave potvrde o zdravstvenom osiguranju koje će im omogućiti prikladnu zdravstvenu zaštitu i izvan granica njihovih zemalja. Zagrebačka slavistička škola o tome se ne može brinuti niti može pokriti eventualne troškove liječenja.

Prijave

Zainteresirani polaznici mogu se za 37. seminar Zagrebačke slavističke škole prijaviti tako da ispune prijavnicu i anketni list te da ih na adresu Škole pošalju do 15. svibnja 2008.

Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnog aranžmana (nastava, izleti, pun pansion u hotelu Lero) iznosi 1350 eura, dok cijena samog sudjelovanja i participiranja u svim programima iznosi 500 eura.

Organizacijski odbor

Prof. dr. Krešimir Bagić, voditelj Zagrebačke slavističke škole
Doc. dr. Krešimir Mićanović, zamjenik voditelja
Doc. dr. Ivana Vidović Bolt, programska tajnica
Božena Jurčić, financijska tajnica
Nevenka Vručina, administrativna tajnica