10. 7. 2008.

Konferencija za tisak Zagrebačke slavističke škole

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je u srijedu, 9. srpnja konferencija za tisak na kojoj je predstavljen program 37. seminara Zagrebačke slavističke škole koji će se već tradicionalno održati u Dubrovniku, i to od 25. kolovoza do 6. rujna ove godine.

Voditelj Zagrebačke slavističke škole prof. dr. sc. Krešimir Bagić predstavio je programska uporišta 37. seminara te najavio bogat programski sadržaj. Okosnicu seminara činit će lektorati, problemski postavljeni proseminari (književni, lingvistički, historiografski i filmološki) te dva predavačka ciklusa - jezikoslovni koji će biti posvećen temi Prostor u jeziku i književnoznanstveni čija je tema Književnost i kultura šezdesetih.

Program je oplemenjen kazališnim, pjesničkim i proznim večerima te dinamiziran stručnim izletima. U programu je predviđena i prevoditeljska radionica u kojoj će skupina frankofonih prevoditelja uz stručno vodstvo raditi na prijevodu antologije hrvatske drame Odbrojavanje Lea Rafolta na francuski. Na seminaru će sudjelovati devedesetak sudionika iz tridesetak zemalja.

Doc. dr. sc. Ivana Vidović Bolt osmislila je izložbu knjiga pod naslovom Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji na kojoj će biti predstavljeni prijevodi hrvatske književnosti i kroatistička literatura na stranim jezicima od 1991. do danas. Izložbu čine dvije cjeline, od kojih se jedna odnosi na kroatistiku u svijetu, a druga na hrvatsku književnost u prijevodima. Važnost izložbe u njezinoj je originalnosti, a neki od autora česti su polaznici Zagrebačke slavističke škole.

Prof. dr. sc. Ivo Pranjković najavio je predavanja u okviru jezikoslovnog ciklusa pod naslovom Prostor u jeziku koja će redom, uz samog profesora, održati i doc. dr. sc. Tanja Kuštović, prof. dr. sc. Diana Stolac, prof. Ivana Matas Ivanković, doc. dr. sc. Branimir Belaj, a bavit će se propitivanjem raznih načina izražavanja prostora u jeziku. O novostima iz jezikoslovne kroatistike govorit će doc. dr. sc. Krešimir Mićanović, a prof. Aleksandar Mijatović odražat će predavanje o novostima iz književne kroatistike.

Nešto opsežniji književni ciklus predavanja pod naslovom Hrvatska književnost i kultura šezdesetih predstavio je prof. dr. sc. Krešimir Bagić te najavio predstavljanje ključnih načina oblikovanja književnosti i kulturnog ozračja šezdesetih godina na području Hrvatske o čemu će prvo predavanje održati prof. dr. sc. Davor Dukić, a zadnje doc. dr. sc. Nikica Gilić. Uz predavanje o suvremenoj hrvatskoj književnosti pod naslovom Tri antologije, tri žanra, tri čitanja bit će govora i o trećoj antologiji nastaloj u sklopu Škole, tj. antologiji suvremene hrvatske proze Tko govori, tko piše koju je sastavila Jagna Pogačnik.

Kulturološki dio donosi tri kazališne predstave - dvije držićološke, Skup i Dum Marinu u pohode, te Bez trećega Milana Begovića. O našem najvećem komediografu bit će prikazan i dokumentarni film Od tartare do urote autorice Slavice Stojan. Na jednoj pjesničkoj i jednoj proznoj večeri zanimljiva skupina pjesnika i prozaika poput Luke Paljetka, Delimira Rešickog, Ivane Bodrožić Simić, Zorana Ferića, Dalibora Šimprage i Senka Karuze čitat će svoje tekstove, govoriti o spisateljskim i inim iskustvima te razgovarati i družiti se s polaznicima.

Terenski dio programa obuhvatit će stručne izlete u Cavtat, Ston i Trsteno te cjelodnevni izlet na Elafitsko otočje.