Zatvaranje 43. seminara Zagrebačke slavističke škole

Danas je u Dubrovniku zatvoren 43. seminar Zagrebačke slavističke škole. Ovogodišnji hrvatski seminar za strane slaviste okupio je znatan broj stručnjaka koji su iz različitih perspektiva pristupili temi jezičnih, književnih i kulturnih politika. Nakon dvotjednoga pohađanja lektorata i proseminara polaznicima su uručene diplome, a prikazan je i film o 43. seminaru koji je nastao u seminarskoj filmskoj radionici.

Tvrtko Vuković, voditelj Zagrebačke slavističke škole, u prigodnom je govoru istaknuo kako vjeruje da su studenti u ova dva tjedna mogli vidjeti i čuti nove i zanimljive činjenice, a profesori produbiti poznanstva te se upoznati s novim načinima čitanja i razumijevanja hrvatske književnosti, jezika i kulture.

Zahvalio je svim polaznicima, lektoricama i lektorima, web-uredništvu, voditeljici filmske radionice, predavačima i selektorima predavačkoga dijela programa te svojim najbližim suradnicima – programskoj tajnici Lani Molvarec, zamjenici voditelja Škole Tatjani Pišković i financijskoj tajnici Boženi Jurčić.

Ovisno o stupnju znanja hrvatskoga jezika polaznici 43. seminara pohađali su obvezne lektorate. Gramatičke i konverzacijske vještine usavršavali su s lektoricama Aidom Korajac, Jelenom Cvitanušić Tvico, Anom Kodrić i Tatjanom Pišković, a oni koji posjeduju znatnu jezičnu kompetenciju uključili su se u proseminare Retorika otpora (Nikola Košćak), Hrvatsko pjesništvo modernizma i postmodernizma (Ivana Drenjančević) i Jezične politike (Petar Vuković, Krešimir Mićanović). Zainteresirani polaznici odabrali su jedan od dva ponuđena fakultativna proseminara Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova (Vera Blažević Krezić) te Hrvatsko društvo u socijalizmu: svakodnevica i modernizacija (Igor Duda).

Na 43. seminaru Andrea Zlatar Violić, Ozren Biti, Zrinka Božić Blanuša, Marina Protrka Štimec, Tatjana Jukić, Leonida Kovač, Nikica Gilić, Krešimir Bagić, Krešimir Mićanović, Lada Badurina, Ivo Pranjković i Marko Samardžija održali su dvanaest predavanja okupljenih oko zajedničke teme Jezične, književne i kulturne politike. Ciklus predavanja osmislili su Krešimir Mićanović i Maša Kolanović. Kulturni program ticao se iste teme – održan je ciklus hrvatskoga dokumentarnog filma te su priređena večernja izlaganja o hrvatskome političkom performansu i politikama obrazovanja (Suzana Marjanić, Mario Kovač, Ivana Perica, Marijana Hameršak, Goran Pavlić). Na 43. seminaru predstavljen je najnoviji zbornik u izdanju Zagrebačke slavističke škole Prostor i izmještenje u hrvatskoj književnosti i kulturi. Zainteresirani polaznici pohađali su filmsku radionicu koju je vodila Janet Alilović, a u sklopu poslijepodnevnoga fakultativnog programa organizirani su studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti i stručni izleti na Elafitsko otočje, u Cavtat i Ston.

Nakon projekcije filma o 43. seminaru oproštajno druženje već je tradicionalno nastavljeno u atriju Poslijediplomskoga središta.

Fotoalbum