19. 4. 2007.

36. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovani kroatisti i slavisti, poštovani prijatelji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, 36. seminar Zagrebačke slavističke škole bit će održan u Dubrovniku od 20. kolovoza do 2. rujna 2007. godine. I ove smo godine našim polaznicima pripremili sadržajno bogat program. Njegovu okosnicu činit će jezikoslovni i književni ciklus predavanja, bogat i raznovrstan blok kulturnih sadržaja, problemski koncipirani lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica te stručni izleti. Uvjereni smo da će predviđeni program našim polaznicima ponuditi prikladnu sliku povijesti i suvremenoga stanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Na dosadašnjih 35 seminara sudjelovalo je gotovo dvije i pol tisuće stranih kroatista i slavista (studenata, znanstvenika, prevoditelja...) iz pedesetak zemalja svijeta. Neki od njih su na Školi (u Dubrovniku, Zagrebu ili Puli) stjecali prva znanja o hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, a neki su dolazili da bi obogatili svoje već izgrađene stručne profile i karijere te stekli dodatnu kompetenciju reprezentiranja kroatistike u vlastitim sredinama.

Veseleći se susretu s kroatistima i slavistima s raznih strana svijeta, koji će nas, nedvojbeno, sve i stručno i ljudski obogatiti, prijateljski vas pozdravljam i pozivam u Dubrovnik na 36. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Prof. dr. Krešimir Bagić
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačku slavističku školu (Hrvatski seminar za strane slaviste) organizira Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pokrovitelji

Budući da je Zagrebačka slavistička škola neprofitna institucija, njezin rad financijski podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstvo kulture RH, Gradski ured za kulturu grada Zagreba, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Organizaciju ovogodišnjega seminara Zagrebačke slavističke škole poduprli su još Zagrebačka banka i Agencija za odgoj i obrazovanje. Medijski pokrovitelj 36. seminara bit će Jutarnji list.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, nastavnici (profesori, docenti i asistenti) koji predaju hrvatski jezik i književnost na stranim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama u različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika. Zadnjih se godina broj polaznika ustalio na oko 90.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. No, polaznicima mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.

Lektorati i proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji. U njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i komparatističke teme, kao i pojedina područja nacionalne povijesti. Polaznici se u lektorate uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke, konverzacijske ili pak druge vještine neophodne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Riječ je zapravo o intenzivnim jezičnim vježbama različitih stupnjeva. Lektorata će biti pet – četiri obvezna (početnički i tri konverzacijska) te jedan fakultativni (glagoljica).

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju. Oni će biti problemski koncipirani i posvećeni različitim aspektima jezikoslovne i književne kroatistike. Proseminara će također biti pet – četiri obvezna (o starijoj i novijoj hrvatskoj književnosti, teatrološki i filmološki) te jedan fakultativni (historiografski).

Svaki polaznik upisuje jedan obvezni lektorat ili proseminar i, želi li to, jedan fakultativni. Obvezni lektorati i proseminari traju 3 sata dnevno (ukupno 30 sati), a fakultativni 1 sat dnevno (ukupno 10 sati). Iznimka je jedino lektorat za početnike koji traje 4 sata dnevno (ukupno 40 sati).

Prevoditeljska radionica

Prevoditeljska radionica ove se godine drugi put pojavljuje u programu Zagrebačke slavističke škole. Krajnji joj je smisao, dakako, poticanje prevođenja hrvatske književnosti na strane jezike. Ovogodišnja će radionica biti hungaristička. Uz stručno vodstvo skupina prevoditelja svakodnevno će po tri sata raditi na prijevodu antologije hrvatskoga pjesništva Utjeha kaosa na mađarski. Knjiga će poslije Škole biti tiskana u Mađarskoj.

Predavanja

Predavanja su organizirana u dva tematska ciklusa od po pet izlaganja.

Naslov je jezikoslovnoga ciklusa Izražavanje načinskih i količinskih značenja u hrvatskome jeziku. Njegov voditelj, prof. dr. Ivo Pranjković, osmislio je niz predavanja koje će, uz ostalo, problematizirati sljedeće teme: glagolski način prema načinu općenito, izražavanje načina (kvalitete), načinski i poredbeni odnosi, gramatička kategorija broja i drugi načini izražavanja količinskih značenja te leksičko izražavanje poredbenih i količinskih značenja.

Drugi ciklus posvećen je temi Hrvatska književnost i kultura pedesetih godina prošloga stoljeća. Voditelj prof. dr. Davor Dukić osmislio je niz predavanja koja će književne prakse toga desetljeća motriti u kulturološkome kontekstu. Uz reinterpretacije ključnih literarnih tekstova, autorskih opusa i tzv. krugovaške poetike, ovaj će predavački ciklus osvijetliti tadašnji ideološki i politički kontekst, svakodnevicu i kulturu življenja u pedesetima, podsjetiti na tip i mjesto popularne kulture, na sudjelovanje televizije i filma u životima ljudi odnosno na njihovu eventualnu vezu s literaturom.

Kulturna događanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj (i dubrovačkoj) kulturnoj tradiciji, za polaznike Škole bit će organizirani susreti sa suvremenim hrvatskim piscima, kazališne i filmske večeri, izložba te koncert jednog od istaknutih hrvatskih glazbenika. Tim programima sudionici Škole bit će izravno upućeni u recentna kulturna zbivanja i informirani o hrvatskoj književnoj, umjetničkoj i kulturnoj suvremenosti.

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Tematski su koncipirani i obvezno podrazumijevaju stručno vodstvo. Budući da se Škola održava u Dubrovniku, bit će organizirani izleti u dubrovačko zaleđe, na Elafitsko otočje, u Ston, studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti.

Predavači

Nastavni dio programa Škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta odnosno drugih hrvatskih sveučilišta.