19. 4. 2007.

Program 36. seminara

36. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se od 20. 8. do 2. 9. 2007. u Dubrovniku. Najveći dio programa odvijat će se u prostorima Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta (Frana Bulića 4). Pet je bitnih oblika posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola koristi u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, kulturna događanja i stručni izleti.

Lektorati i proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji. U njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i komparatističke teme, kao i pojedina područja nacionalne povijesti.

Polaznici se u lektorate uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s time, usavršavaju pojedine gramatičke, konverzacijske ili pak druge vještine neophodne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Riječ je zapravo o intenzivnim jezičnim vježbama različitih stupnjeva. Lektorata će biti pet – četiri obvezna (početnički i tri konverzacijska) te jedan fakultativni (glagoljica).

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju. Oni će biti problemski koncipirani i posvećeni različitim aspektima jezikoslovne i književne kroatistike. Proseminara će također biti pet – četiri obvezna (o starijoj i novijoj hrvatskoj književnosti. teatrološki i filmološki) te jedan fakultativni (historiografski).

Svaki polaznik upisuje jedan obvezni lektorat ili proseminar i, želi li to, jedan fakultativni. Obvezni lektorati i proseminari traju 3 sata dnevno (ukupno 30 sati), a fakultativni 1 sat dnevno (ukupno 10 sati). Iznimka je jedino lektorat za početnike koji traje 4 sata dnevno (ukupno 40 sati).

Prevoditeljska radionica

Prevoditeljska radionica ove se godine drugi put pojavljuje u programu Zagrebačke slavističke škole. Krajnji joj je smisao, dakako, poticanje prevođenja hrvatske književnosti na strane jezike. Ovogodišnja će radionica biti hungaristička. Uz stručno vodstvo skupina prevoditelja svakodnevno će po tri sata raditi na prijevodu antologije hrvatskoga pjesništva Utjeha kaosa na mađarski. Knjiga će poslije Škole biti tiskana u Mađarskoj.

Predavanja

Predavanja su organizirana u dva tematska ciklusa od po pet izlaganja.

Naslov je jezikoslovnoga ciklusa Izražavanje načinskih i količinskih značenja u hrvatskome jeziku. Njegov voditelj, prof. dr. Ivo Pranjković, osmislio je niz predavanja koje će, uz ostalo, problematizirati sljedeće teme: glagolski način prema načinu općenito, izražavanje načina (kvalitete), načinski i poredbeni odnosi, gramatička kategorija broja i drugi načini izražavanja količinskih značenja te leksičko izražavanje poredbenih i količinskih značenja.

Drugi ciklus posvećen je temi Hrvatska književnost i kultura pedesetih godina prošloga stoljeća. Voditelj prof. dr. Davor Dukić osmislio je niz predavanja koja će književne prakse toga desetljeća motriti u kulturološkome kontekstu. Uz reinterpretacije ključnih literarnih tekstova, autorskih opusa i tzv. krugovaške poetike, ovaj će predavački ciklus osvijetliti tadašnji ideološki i politički kontekst, svakodnevicu i kulturu življenja u pedesetima, podsjetiti na tip i mjesto popularne kulture, na sudjelovanje televizije i filma u životima ljudi odnosno na njihovu eventualnu vezu s literaturom.

Kulturna događanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj (i dubrovačkoj) kulturnoj tradiciji, za polaznike Škole bit će organizirani susreti sa suvremenim hrvatskim piscima, kazališne i filmske večeri, izložba te koncert jednog od istaknutih hrvatskih glazbenika. Tim programima sudionici Škole bit će izravno upućeni u recentna kulturna zbivanja i informirani o hrvatskoj književnoj, umjetničkoj i kulturnoj suvremenosti.

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Tematski su koncipirani i obvezno podrazumijevaju stručno vodstvo. Budući da se Škola održava u Dubrovniku, bit će organizirani izleti u dubrovačko zaleđe, na Elafitsko otočje, u Ston, studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti...

Predavači

Nastavni dio programa Škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta odnosno drugih hrvatskih sveučilišta.