19. 4. 2007.

Raspored 36. seminara

Ponedjeljak, 20. 8.

10:30 Svečano otvorenje 36. seminara Zagrebačke slavističke škole
11:30 Jezikoslovni ciklus predavanja, Izražavanje načinskih i količinskih značenja u hrvatskome jeziku
Prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Najava ciklusa
Prof. emeritus Josip Silić, Glagolski način prema načinu općenito
20:30 Doc. dr. sc. Ivica Prlender, Povijesni i kulturni identitet Dubrovnika

Utorak, 21. 8.

11:30 Prof. dr. sc. Ismail Palić, Izražavanje načina (kvalitete)
21:00 Monodrama, Dragan Despot, Na rubu pameti (prema romanu Miroslava Krleže)

Srijeda, 22. 8.

11:30 Prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Načinski i poredbeni odnosi
21:00 Portret prevoditelja, Dušan Karpatský
(sudjeluju: Dušan Karpatský i prof. dr. sc. Dubravka Sesar)

Četvrtak, 23. 8.

11:30 Doc. dr. sc. Branko Kuna, Gramatička kategorija broja i drugi načini izražavanja količinskih značenja
13:30 Stručni izlet u Cavtat

Petak, 24. 8.

11:30 Doc. dr. sc. Bernardina Petrović, Leksičko izražavanje poredbenih i količinskih značenja
21:30 Kazališna večer, Marin Držić, Arkulin
(u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama)

Subota, 25. 8.

10:30 Doc. dr. sc. Krešimir Mićanović, Novosti iz jezikoslovne kroatistike
11:15 Dr. sc. Leo Rafolt, Novosti iz književne kroatistike

Nedjelja, 26. 8.

Elafitsko otočje (cjelodnevni izlet)
Stručno vodstvo: doc. dr. sc. Ivica Prlender

Predavanje: dr. sc. Željka Čorak, Kulturni krajolik otoka Šipana

Ponedjeljak, 27. 8.

11:30 Književnoznanstveni ciklus predavanja, Hrvatska književnost i kultura pedesetih
Prof. dr. sc. Davor Dukić, Najava ciklusa
Doc. dr. sc. Igor Duda, Svakodnevica pedesetih: od nestašica do privrednog čuda
21:00 Koncert: Ibrica Jusić, Pjesme s dubrovačkih skalina

Utorak, 28. 8.

11:30 Prof. dr. sc. Krešimir Bagić, Pjesnički koncepti pedesetih
21:00 Portret pisca: Stanko Andrić
(sudjeluju: Stanko Andrić i prof. dr. sc. Milovan Tatarin)

Srijeda, 29. 8.

11:30 Prof. dr. sc. Lada Čale-Feldman, Teatar, svečanost, Igre: misao Branka Gavelle
21:00 Suvremena hrvatska drama
Ivana Sajko, Medeja (autoreferencijalno čitanje)
Razgovor, Ivana Sajko i Lada Čale-Feldman

Četvrtak, 30. 8.

11:30 Doc. dr. sc. Tomislav Brlek, Pedesete: literarnost vs. linearnost
13:30 Stručni izlet
Arboretum Trsteno – raskošni čuvar uspomena
Sveto Pejić, Solana Ston jučer, danas, sutra

Petak, 31. 8.

11:30 Prof. dr. sc. Zvonko Maković, Pedesete u Hrvatskoj: likovne umjetnosti, politika, društvo
20:30 Pjesničko-glazbeni spektakl: Roberta Razzi Štrigi, sanji i mirakul
(izvode: Roberta Razzi i Morin Kudić)

Subota, 1. 9.

10:00 Prof. dr. sc. Dunja Fališevac, Dubrovnik kao izazov hrvatskim liricima 20. stoljeća
10:45 Marijan Bušić, Izazov kravate

Raspored rada lektorata

Fakultativni lektorat i proseminar: 8,00-8,45

Obvezni lektorati i proseminari: 8,50-11,20

Uprava Zagrebačke slavističke škole

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić, voditelj 36. seminara
Doc. dr. sc. Krešimir Mićanović, zamjenik voditelja
Doc. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, programska tajnica
Božena Jurčić, financijska tajnica
Nevenka Vručina, administrativna tajnica

Stručno vijeće

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić; prof. dr. sc. Stipe Botica; prof. dr. sc. Stjepan Damjanović; prof. dr. sc. Dunja Fališevac; doc. dr. sc. Krešimir Mićanović; doc. dr. sc. Ivana Vidović Bolt; prof. dr. sc. Mateo Žagar

Voditelji programskih cjelina

Prof. dr. sc. Ivo Pranjković (jezikoslovni ciklus predavanja)
Prof. dr. sc. Davor Dukić (književnoznanstveni ciklus predavanja)
Prof. dr. sc. Krešimir Bagić (kulturološki blok događanja)

Lektorice i lektori

Mr. sc. Stjepan Blažetin; doc. dr. sc. Tomislav Bogdan; Ana Ćavar, prof.; Ana Kodrić, prof.; Nikola Košćak, prof.; doc. dr. sc. Krešimir Mićanović; doc. dr. sc. Ivica Prlender; dr. sc. Leo Rafolt; Tomislav Šakić, prof; dr. sc. Tvrtko Vuković; prof. dr. sc. Mateo Žagar.

Web-urednice

Ivana Brković, prof.
Dolores Grmača, prof.

Smještaj

Hotel Lero, Iva Vojnovića 14, 20 000 Dubrovnik

Zagrebačku slavističku školu financira:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Gradski ured za kulturu - Zagreb
Grad Dubrovnik
Dubrovačko-neretvanska županija.

Sponzori 36. seminara

Zagrebačka banka
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croata kravata i Hrvatska turistička zajednica

Medijski pokrovitelji Škole

Jutarnji list
TotalPortal