19. 4. 2007.

Korisne informacije

Smještaj

Polaznici Škole bit će smješteni u hotelu Lero (Iva Vojnovića 14), hotelu s tri zvjezdice. Od hotela do Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta potrebno je desetak minuta hoda, a do povijesne gradske jezgre petnaestak minuta. Stipendirani polaznici bit će smješteni u dvokrevetnim sobama i imat će pun pansion. Podrobnije informacije o hotelu mogu se naći ovdje.

Diplome

Polaznici Zagrebačke slavističke škole koji primjereno odrade svoje obveze na kraju dobivaju diplomu s potpisima voditelja Škole i dekana Filozofskoga fakulteta. Na diplomi će biti naveden naziv odslušanoga lektorata/proseminara, na temelju kojega će polazniku biti dodijeljena 3 ECTS-boda.

Dolazak i odlazak polaznika

Polaznici 36. seminara Zagrebačke slavističke škole očekuju se u Dubrovniku, u hotelu Lero, u nedjelju 19. kolovoza 2007. Program će, prema rasporedu, početi u ponedjeljak ujutro. Odlazak polaznika predviđen je za nedjelju, 2. rujna 2007. godine.

Napomene

Preporučujemo polaznicima da pribave potvrde o zdravstvenom osiguranju koje će im omogućiti prikladnu zdravstvenu zaštitu i izvan granica njihovih zemalja. Zagrebačka slavistička škola o tome se ne može brinuti niti može pokriti eventualne troškove liječenja.

Prijave

Zainteresirani polaznici mogu se za 36. seminar Zagrebačke slavističke škole prijaviti tako da ispune prijavnicu i anketni list te da ih na adresu Škole pošalju do 15. svibnja 2007.

Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnog aranžmana (nastava, izleti, pun pansion u hotelu Lero) iznosi 1250 eura, dok cijena samog sudjelovanja i participiranja u svim programima iznosi 500 eura.