3. 5. 2006.

Program 35. seminara

35. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se od 21. 8. do 2. 9. 2006. u Dubrovniku. Najveći dio programa odvijat će se u prostorima Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta (Frana Bulića 4). Pet je bitnih oblika posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola koristi u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, kulturna događanja i stručni izleti.

Lektorati i proseminari

Lektorati i proseminari organizirani su kao komprimirani sveučilišni kolegiji. U njima se obrađuju izabrane lingvističke, književne i komparatističke teme, kao i pojedina područja nacionalne povijesti.

Polaznici se u lektorate uključuju ovisno o stupnju znanja jezika te se u njima, u skladu s tim, usavršavaju pojedine gramatičke, konverzacijske ili pak druge vještine neophodne za svakodnevnu i stručnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Riječ je zapravo o intenzivnim jezičnim vježbama različitih stupnjeva. Lektorata će biti pet - četiri obvezna (početnički i tri konverzacijska) te jedan fakultativni (glagoljica).

U proseminare se upisuju polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju. Oni će biti problemski koncipirani i posvećeni različitim aspektima jezikoslovne i književne kroatistike. Proseminara će također biti pet - četiri obvezna (Izazovi hrvatskoga standardnog jezika, Metateatralnost i hrvatska renesansna drama i kazalište, »Randevu« hrvatske poezije i suvremene književne i kulturne teorije, Popularna kultura i hrvatski roman 20. stoljeća) te jedan fakultativni (Hrvatska povijest i kultura).

Svaki polaznik upisuje jedan obvezni lektorat ili proseminar i, želi li to, jedan fakultativni. Obvezni lektorati i proseminari traju 3 sata dnevno (ukupno 30 sati), a fakultativni 1 sat dnevno (ukupno 10 sati). Iznimka je jedino lektorat za početnike koji traje 4 sata dnevno (ukupno 40 sati).

Predavanja

Predavanja su organizirana u dva tematska ciklusa od po pet izlaganja.

Naslov jezikoslovnoga ciklusa je Jezik i književni tekst. Njegov voditelj, prof. dr. Ivo Pranjković osmislio je niz predavanja koja će ovu komplesnu i iznimno aktualnu temu osvijetliti iz različitih aspekata. Uz ostalo, bit će riječi o tipovima diskurza i tekstova, o odnosima jezične norme i beletrističkoga stila, o statusu stilskih figura u literarnim djelima, jezičnim specifičnostima pojedinih književnih žanrova... Predavači će biti: Ivo Pranjković, Josip Silić, Dubravko Škiljan, Krešimir Bagić i Lada Badurina.

Naslov književnoga ciklusa je Ideologija i ideologemi hrvatske književnosti. Njegov voditelj prof. dr. Krešimir Nemec osmislio je niz predavanja koja će književne prakse motriti (i) kao poprište borbe ideoloških snaga koja umjetničku riječ usmjeravaju spram pragmatičkih ciljeva. Ciklus će, među inim, tematizirati antiturski ideologem u hrvatskoj književnosti, odnos pravaštva spram literature, jugoslavensku ideju, 'lijevo' i 'desno' u hrvatskim književnim praksama, antimodernističke ideologeme te ideologme hrvatske književnosti u Domovinskome ratu. Predavači će biti: Krešimir Nemec, Andrea Zlatar, Davor Dukić, Milovan Tatarin i Zoran Kravar.

Kulturna događanja

Uz prigodna predavanja o hrvatskoj (i dubrovačkoj) kulturnoj tradiciji, za polaznike Škole bit će organizirani susreti sa suvremenim hrvatskim piscima, kazališne i filmske večeri, izložba te koncert jednog od istaknutih hrvatskih glazbenika. Tim programima sudionici Škole bit će izravno upućeni u recentna kulturna zbivanja i informirani o hrvatskoj književnoj, umjetničkoj i kulturnoj suvremenosti.

Stručni izleti

Stručni su izleti posve prirodan nastavak opisanih sadržaja. Tematski su koncipirani i obvezno podrazumijevaju stručno vodstvo. Budući da se Škola održava u Dubrovniku, bit će organizirani izleti u dubrovačko zaleđe, na Elafitsko otočje, u Ston, studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti (zidine, kazalište, muzeji, palače, samostan...) te posjet špilji Vjetrenica...

Predavači

Nastavni dio programa Škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta.