Književni proseminar - Prostori identiteta/alteriteta u dubrovačkoj književnosti ranog novog vijeka

Ivana Brković

Proseminar će se baviti čitanjem tekstova starih dubrovačkih pisaca iz perspektive suvremenih kulturoloških teorija identiteta, književne imagologije te recentnih pristipa književnom prostoru (prostorni obrat).  Na temelju tako zacrtana teorijskog okvira koji uzima u obzir relacijski karakter identiteta, u skladu s kojim se ‘vlastito’ uvijek konstituira s obzirom na ‘Drugo’, analizirat će se konstrukti prostora identiteta/alteriteta, odnosno autopredodžbe i heteropredodžbe u djelima kanonskih autora Mavra Vetranovića, Marina Držića, Dominka Zlatarića, Paskoja Primovića, Stijepa Đurđevića, Ivana Gundulića, Junija Palmotića, Jakete Palmotića-Dionorića i Ignjata Đurđevića. Pritom će se strategije oblikovanja identiteta/Drugoga nastojati objasniti, s jedne strane, s obzirom na žanrovske uzuse tih tekstova te, s druge strane, iz perspektive njihova društvenog, političkog, vjerskog i kulturnog konteksta.