Književni proseminar – Identitet i alteritet u hrvatskoj književnosti

Anera Ryznar

Proseminar je koncipiran kao prostor propitivanja teme Drugoga i drugosti u tekstovima starije i novije hrvatske književnosti (Držić, Kozarac, Andrić, Krleža, Mihalić, Maruna, Ugrešić, Bulić). Drugi se pritom redovito ocrtava kao nepoželjna, prešućena ili čak potisnuta sastavnica hrvatskog nacionalnog, društvenog i kulturnog identiteta (npr. balkansko u odnosu na europsko, ruralno u odnosu na urbano, žensko u odnosu na muško, queer u odnosu na straight i sl.). Seminar nastoji artikulirati uzajamnu povezanost identiteta i alteriteta, propitati kako se izlučivanjem i demonizacijom etničke, rodne, jezične i političke drugosti u hrvatskoj književnosti konstituira „čist“ i neproblematičan kulturni prostor, kako se ta drugost egzotizira u tekstovima domaćih i stranih književnika, putopisaca i teoretičara (Fortis, West, Todorova, Čolović, Luketić), te kojim se literarnim mehanizmima oblikuju autopredodžbe i heteropredodžbe o hrvatskom društvu i kulturi.