Književni proseminar – Stilistička čitanja hrvatske književnosti

Dr. sc. Anera Ryznar

Proseminar je zamišljen kao radionica na kojoj će se pomno čitati i stilistički interpretirati odabrani tekstovi novije hrvatske književnosti (pjesme, priče, ulomci romana, kraći dramski tekstovi). Tekstovi su odabrani tako da oprimjeruju različite tipove stilskih rukopisa koji su obilježili hrvatsku književnost u 20. i 21. stoljeću (A. G. Matoš, J. P. Kamov, M. Krleža, R. Marinković, I. Slamnig, S. Mihalić, B. Maruna, A. Žagar, D. Ugrešić, D. Drndić, O. Savičević Ivančević). U analizi predložaka primjenjuju se različiti stilistički pristupi i metode: lingvostilistika, kognitivna stilistika, pragmastilistika, feministička stilistika, diskurzna stilistika. S obzirom na to da rad u proseminaru uključuje samostalno čitanje književnih predložaka, a onda i analizu jezičnih i stilskih detalja, sudjelovanje u proseminaru podrazumijeva viši stupanj jezične kompetencije.