2. 9. 2017.

Muška dominacija odavno je prevladana

Članak objavljen u »Slobodnoj Dalmaciji« od 2. 9. 2017. (PDF, 454 kb)