Zatvaranje 47. seminara Zagrebačke slavističke škole

U petak 31. kolovoza 2018. u Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku zatvoren je 47. hrvatski seminar za strane slaviste. Zagrebačka slavistička škola koja djeluje u sklopu Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i ove je godine nastavila višedesetljetnu tradiciju promicanja, ali i drugačijega promišljanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u njihovu suvremenom okružju.

Nakon dva tjedna rada i druženja, nakon intenzivna i ambicioznog programa u koji je iznova uloženo mnogo truda i ljubavi, voditeljica je Škole Tatjana Pišković ukazala na neke od ciljeva ovogodišnjeg seminara. Predanim stručnim radom i kreativnom energijom predavača i polaznika nastojao se izložiti pregled recentnih promišljanja metafore u raznim metodološkim kontekstima, u riznici hrvatske kulture polaznike upoznati sa zavidnim znamenitostima grada domaćina, a večernjim ih programom okrijepiti raznolikim sadržajem i snažnije povezati s hrvatskom kulturom.

Na besprijekorno je izvedenoj nastavi Pišković zahvalila voditeljima proseminara Krešimiru Bagiću, Veri Blažević Krezić, Ivani Brković, Lani Molvarec, Ljiljani Šarić te lektorima Jeleni Cvitanušić Tvico, Aidi Korajac, Ranki Đurđević i Darku Matovcu. Istaknula je marljiv i dugotrajan rad voditeljice književnokulturnog bloka Maše Kolanović, a posebno je na cjelogodišnjem trudu, nesebičnoj strpljivosti, mukotrpnom radu, ljubavi i uzajamnoj podršci zahvalila najbližim suradnicama – Ivani Brković, zamjenici voditeljice i Ani Ćavar, programskoj tajnici. Zahvalila je potom polaznicima seminara, studentima slavistike i profesorima koji su predano i revno, ispunjeni pozitivnom energijom, sudjelovali u svim aktivnostima koje im je Škola ponudila, nastojeći ih ganuti, nasmijati i motivirati na brojne povratke u Hrvatsku i zalaganje za njezin jezik i kulturu po cijelome svijetu.

Svi prisutni gromoglasnim su pljeskom zahvalili voditeljici na još jednom vješto izvedenom seminaru nakon čega je – ne bez ponosa i snažnih čuvstava – ovogodišnji seminar proglasila službeno zatvorenim.

Fotoalbum