Otvorenje 48. hrvatskoga seminara za strane slaviste

U ponedjeljak 19. kolovoza 2019. u Poslijediplomskome središtu u Dubrovniku otvoren je 48. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U Dubrovniku je još 1972. godine održan prvi seminar Slavističke škole kojim je ona službeno i započela s radom, nastojeći u prvom redu poticati i promicati poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među inozemnim studentima slavistike te među znanstvenicima i nastavnicima na stranim sveučilištima i institutima. Središnju temu ovogodišnjega dvotjednoga programa koji će trajati do petka 30. kolovoza čine Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Svečano otvorenje kojim je službeno započeo rad 48. hrvatskog seminara za strane slaviste vodila je lektorica zagrebačkoga Croaticuma Aida Korajac. Uime Ministarstva znanosti i obrazovanja, glavnoga pokrovitelja Zagrebačke slavističke škole, sudionicima seminara obratila se Ivana Fakac. Zahvalivši najprije polaznicima Škole na širenju hrvatske riječi, osvrnula se na krovnu temu seminara i istaknula kako je vrijeme u kojem živimo bagateliziralo emocije te se čini da je u njemu zavladao duh materijalnog. No istodobno je izrazila uvjerenje kako će polaznici seminara svojim radom dokazati suprotno jer su emocije i duhovnost temeljne vrijednosti zbog kojih su se i okupili. Naposljetku im je zaželjela uspješno savladavanje svih zadataka i ugodan boravak u Dubrovniku.

Zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević istaknula je kako se u radu i aktivnostima Zagrebačke slavističke škole ogleda briga za očuvanje hrvatskoga materinskoga jezika, dok je zamjenica gradonačelnika grada Dubrovnika Jelka Tepšić naglasila značaj ovog seminara putem kojeg Sveučilište u Zagrebu, koje se od ove godine ponovno našlo među petsto najboljih svjetskih sveučilišta, ispunjava svoju ulogu te u njegovu radu značaj hrvatskog jezika zadobiva puninu. Pročelnik Upravnoga odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić uime Grada Dubrovnika obratio se skupu i zahvalio svim sudionicima što su odlučili „zagrabiti od hrvatskog jezika“ te im je zaželio da dobro iskoriste vrijeme koje će provesti u Dubrovniku. Uime dugogodišnjega domaćima Škole, Poslijediplomskog središta Dubrovnik, skupu se obratila gospođa Romana Medvidović. Najprije je svima zaželjela dobrodošlicu, a zatim istaknula kako se Dubrovnik i Slavistička škola vole te da djelatnici Poslijediplomskoga središta svake godine s nestrpljenjem čekaju kolovoz i početak Škole.

S obzirom na to da je Zagrebačka slavistička škola posebna djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, velika većina profesora koji sudjeluju u njezinu radu dolazi upravo s toga fakulteta. Dekanica Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić zahvalila je svima koji su pomogli da se rad Škole održi, a posebno timu na čelu kojega je voditeljica Zagrebačke slavističke škole doc. dr. sc. Tatjana Pišković. Kao psihologinja, dekanica se osvrnula na glavnu temu emocija i istaknula njihovu važnost u učenju rekavši kako pozitivne emocije pridonose efikasnosti i boljem učenju i pamćenju.

Na kraju svečanoga otvorenja voditeljica Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković srdačno je pozdravila skup i izložila program 48. seminara za strane slaviste u čijem su temelju konverzacijski lektorati, književni i jezični seminari i proseminari te ciklus znanstvenih predavanja. Taj će dio programa biti upotpunjen upoznavanjem dubrovačkih znamenitosti, kao i kulturnim programom koji prati središnju temu seminara. Emocije su, kako je istaknula voditeljica Škole, dugo vremena bile diskriminirane u odnosu na razum, no u posljednje vrijeme raste svijest o činjenici da su književnost, jezik i kultura rezultat čovjekova ne samo intelektualnoga nego i emocionalnoga iskustva svijeta koji ga okružuje, te se stoga i humanističke znanosti sve više okreću proučavanju emocija, raspoloženja i afekata. Voditeljica je izložila dvotjedni predavački program 48. hrvatskog seminara za strane slaviste koji se sastoji od književnoznanstvenih predavanja u prvom tjednu, te jezikoslovnih predavanja u drugom tjednu seminara. Ciklus predavanja otvorila je Ivana Brković razmatrajući koncept ljubavi u hrvatskoj renesansnoj pastorali. U danima koji slijede Mirko Sardelić problematizirat će kulturu i jezik emocija u okviru prožimanja hrvatske književnosti i svakodnevice, potom će Renata Jambrešić-Kirin razmatrati neofeminizam u Hrvatskoj, a Evelina Rudan odnos emocija i priče. Danijela Lugarić govorit će o emocijama i prostoru književnosti. Prvi predavački tjedan zatvara se dvama subotnjim predavanjima – predavanjem Tanje Petrović o nostalgiji te predavanjem Dijane Jelače o suosjećanju, oboma u vremenu postsocijalizma. Jezikoslovna predavanje drugoga predavačkoga tjedna započet će Benedikt Perak korpusnim istraživanjem emocionalnih kategorija u hrvatskome jeziku, Matesz-Milan Stanojević promatrat će kako se gramatičkim konstrukcijama mogu izraziti emocije, Ljiljana Šarić predstavit će korpusno istraživanje koncepta nade, dok će Ida Raffaelli razmatrati koja se značenja izražavaju glagolima emocija. Drugi predavački tjedan zatvara se predavanjem Igora Marka Gligorića o izražavanju emocija malim riječima poput uzvika i čestica.

Na kraju svečanoga otvorenja voditeljica Škole zahvalila je gostima koji su svojim dolaskom uveličali otvorenje 48. hrvatskog seminara za strane slaviste, kao i financijskim pokroviteljima bez čije se pomoći seminar ne bi mogao održati. Naposljetku je svima zaželjela ugodan i uspješan seminar Zagrebačke slavističke škole, čime je on i službeno započeo.

Fotoalbum