48. hrvatski seminar za strane slaviste

48. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 19. do 30. kolovoza 2019. Sudjelovanjem u nastavnome dijelu programa, odnosno u radu lektorata i proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika i proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskoga programa jesu predavanja. Ona će se ove godine koncentrirati oko teme Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više