Dubrovačke ljetne igre: Ivo Vojnović, Geranium

Polaznici su u sklopu večernjega kulturnoga programa pogledali predstavu Geranium utemeljenu na istoimenoj pripovijetki Iva Vojnovića te pripovijetki Otok iz zbirke Molitva na šetalištu Antuna Šoljana. Predstava je održana u predivnome Parku Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

Više

Od straha do žanra: emocije i priča

Četvrto predavanje književnoznanstvenoga ciklusa održala je doc. dr. sc. Evelina Rudan, predstojnica Katrede za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Više

Filmska projekcija: Ciklus kratkoga dokumentarnoga filma

Nakon arhitekture, književnosti, likovne umjetnosti i kazališta polaznici Seminara imali su priliku uživati i u filmskoj umjetnosti – u četirima kratkim dokumentarnim filmovima: Ispred zastava, Samo tvrdo, All good things i Svaki dan je Božić.

Više

Dubrovačke ljetne igre: Koncert Luke Šulića i Aljoše Jurinića

Sinoć su polaznici Seminara uistinu mogli osjetiti dio čarobne atmosfere Dubrovnika uživajući u koncertu koji su održali čelist Luka Šulić i pijanist Aljoša Jurinić.

Više