Posjet franjevačkome samostanu

Polaznici su se nakon predavanja uputili prema franjevačkome samostanu, još jednoj od važnih kulturnopovijesnih znamenitosti povijesne gradske jezgre. Dočekao ih je nasmijani fra Stipe Nosić, jedan od četiriju redovnika koji danas borave u samostanu, i izložio im osnovne podatke o tome kamenome starcu.

Više

Posjet dominikanskome samostanu

Nakon razgledavanja franjevačkoga samostana polaznici Škole zajedno s višom kustosicom dr. sc. Rozanom Vojvoda uputili su se prema sjeveroistočnome dijelu Grada gdje se na rubu zidina smjestio dominikanski samostan.

Više

Filmska projekcija: Zagrebačke priče

Nakon popodnevnoga razgledavanja znamenitosti polaznici Seminara proveli su ugodnu večer uz filmsku projekciju omnibusa Zagrebačke priče.

Više

Gdje se u gramatici javljaju osjećaji?

Drugo predavanje jezikoslovnoga ciklusa održao je dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izvanredni profesor na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Više