Lektorati/proseminari

Lektorata će biti pet - četiri obvezna te jedan fakultativni. Vodit će ih: mr. sc. Marica Čilaš, Tatjana Pišković, prof., Nikola Košćak, prof. i prof. dr. sc. Mateo Žagar.

Od pet ponuđenih seminara, četiri su obvezna (Izazovi hrvatskoga standardnog jezika, Metateatralnost i hrvatska renesansna drama i kazalište, »Randevu« hrvatske poezije i suvremene književne i kulturne teorije, Popularna kultura i hrvatski roman 20. stoljeća), a jedan je fakultativni (Historiografski proseminar). Vodit će ih dr. sc. Krešimir Mićanović, Leo Rafolt, prof., dr. sc. Tvrtko Vuković, Maša Kolanović, prof. i prof. dr. sc. Ivica Prlender.