Otvorenje 35. seminara

U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku 21. kolovoza 2006. svečano je otvoren 35. seminar Zagrebačke slavističke škole. Osamdeset pet seminarista iz 25 zemalja pozdravio je voditelj Škole prof. dr. sc. Krešimir Bagić koji je predstavio i njezin ovogodišnji program.

Više

Drugi dan Seminara

Drugoga dana 35. seminara Zagrebačke slavističke škole u sklopu jezikoslovnog ciklusa Jezik i književni tekst predavanje je održao prof. dr. sc. Josip Silić. Predavanje s temom Funkcionalni stilovi i jezik književnosti uvaženoga hrvatskog jezikoslovca, čije je područje interesa hrvatski standardni jezik, standardologija, funkcionalna stilistika, teorija jezika, teorija gramatike, teorija sustava, tekstna lingvistika, računalo i jezik, potaknulo je žustru raspravu.

Više

Treći dan Seminara

Nakon jutarnjih lektorata i proseminara trećeg dana 35. seminara Zagrebačke slavističke škole u sklopu jezikoslovnog ciklusa predavanje je održao prof. dr. sc. Krešimir Bagić. Postoji li jezik fikcije? pitanje je na koje je pokušao odgovor dati profesor stilistike sa zagrebačkoga Filozofskog fakulteta, a koje je nakon njegova izlaganja potaknulo živu raspravu među sudionicima.

Više

Četvrti dan Seminara

Četvrti dan 35. seminara Zagrebačke slavističke škole kao predavač u sklopu jezikoslovnog ciklusa Jezik i književni tekst nastupio je prof. dr. Dubravko Škiljan.

Više

Peti dan Seminara

Stilske figure i gramatika naslov je današnjega izlaganja prof. dr. Ive Pranjkovića, hrvatskog jezikoslovca s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, čime je završio ovogodišnji jezikoslovni ciklus predavanja 35. seminara Zagrebačke slavističke škole.

Više