Izražavanje vremenskih odnosa padežnim oblicima i prijedložno-padežnim izrazima

Drugo je predavanje jezikoslovnoga ciklusa bilo posvećeno izražavanju kategorije vremena u hrvatskome jeziku, a održao ga je voditelj ciklusa prof. dr. sc. Ivo Pranjković. U svojem se izlaganju koncentrirao na nominalna sredstva kojima se iskazuju vremenski odnosi. U hrvatskome je jeziku sredstva za izražavanje vremenskih odnosa moguće pratiti na morfološkoj i sintaktičkoj razini. Osnovno su sredstvo izricanja glagolski oblici (vremena, načini, glagolski prilozi i pridjevi).

Više

Glazbena radionica

U popodnevnim satima drugoga dana 41. seminara održana je prva glazbena radionica. Namijenjena je polaznicima koji bi željeli naučiti više o hrvatskoj tradicionalnoj glazbi, koji vole pjevati i slušati glazbu. Radionica se održava pod vodstvom Ivice Puljića, diplomiranoga novinara koji nastupa u uspješnoj dubrovačkoj klapi Ragusavecchia. Na prvoj su glazbenoj radionici polaznici slušali o povijesti hrvatske klapske glazbe.

Više

Hrvatska tradicionalna glazba: Klapa Subrenum

Drugo je predavanje prvoga dana održavanja Škole održao dekan Filozofskoga fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras. U izlaganju je Hrvatska rječnička baština ukratko prikazao polazišta, metodologiju i ciljeve znanstvenoga projekta Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet, kojemu je voditelj. U sklopu toga projekta provodi se računalna obrada hrvatskoga rječničkoga blaga, a riječ je o nastavku projekta Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja, koji je započeo s radom 2002. godine.

Više

Sustav glagolskih vremena u hrvatskome jeziku

Treće je predavanje jezikoslovnoga ciklusa održala dr. sc. Željka Brlobaš pod nazivom Sustav glagolskih vremena u hrvatskome jeziku. Na samome početku predavačica je istaknula da je izražavanje vremenskih značenja glagolskim oblicima prototipno. Raščlanjujući na sintaktičkoj razini sva značenja koja glagoli mogu imati, u svojem je izlaganju sustavno prezentirala raznovrsnost značenja i uporabe glagolskih vremena. Pritom je posebnu pažnju usmjerila na to jesu li glagoli u apsolutnoj ili relativnoj uporabi, tj. odnosi li se glagolska radnja na vrijeme u kojem se govori ili o kojem se govori.

Više