Pravo stanje stvari (Kazalište u novom tisućljeću)

Ovogodišnji je književnoznanstveni ciklus zatvorio red. prof. Joško Ševo predavanjem Pravo stanje stvari (Kazalište u novom tisućljeću). U svojem je izlaganju govorio o načinu funkcioniranja kazališta u nultima, vremenu obilježenu raspršivanjem pozornosti i urušavanjem sustava vrijednosti, u kojemu nema glavne struje ni kontinuiteta. Njegov je fokus bio usmjeren na glumca i glumački doživljaj, a kao glavno je obilježje suvremenoga stanja u kazalištu, između ostaloga, izdvojio stvaranje novoga dramskog teksta iz pokusa, improvizacije.

Više

Zatvaranje 41. seminara Zagrebačke slavističke škole

Zagrebačka slavistička škola danas je u Poslijediplomskome središtu u Dubrovniku zatvorila 41. po redu hrvatski seminar za strane slaviste. U dvotjednome programu polaznici seminara pohađali su lektorate, proseminare, književne i glazbene večeri, slušali jezikoslovna i književnoznanstvena predavanja, sudjelovali u stručnim obilascima Dubrovnika i okolice te stekli nova znanja o hrvatskome jeziku i kulturi.

Više