Polaznici

Od 1972. do 2017. u radu Škole sudjelovalo je 2.873 polaznika iz 59 država, a ukupno je ostvareno 3.412 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.

Zemlja Broj polaznika Broj dolazaka
Albanija 1 1
Alžir 1 1
Argentina 2 2
Australija 25 27
Austrija 211 235
Azerbajdžan 1 1
Belgija 20 25
Bjelorusija 2 2
Bosna i Hercegovina 2 2
Bugarska 79 81
ČSSR – ČSFR 75 113
Češka 92 109
Danska 27 38
Egipat 10 14
Finska 42 50
Francuska 147 169
Gambija 1 1
Grčka 17 18
Indija 2 2
Irak 1 1
Irska 5 6
Italija 203 243
Japan 22 25
Jugoslavija, SFR 4 4
Kanada 32 33
Kenija 1 2
Kina 15 16
Koreja (Južna) 4 5
Kosovo 5 5
Kuba 4 4
Libanon 1 1
Litva 11 13
Luksemburg 2 2
Mađarska 195 240
Makedonija 31 32
Mauricijus 1 2
Meksiko 1 1
Namibija 1 1
Nizozemska 54 67
Norveška 37 39
Njemačka, DR 37 58
Njemačka, SR 247 272
Njemačka (od 1991) 249 271
Poljska 230 314
Portugal 3 4
Rumunjska 65 77
Rusija 34 42
Sirija 1 1
Sjedinjene Američke Države 153 164
Slovačka 63 67
Slovenija 68 82
Srbija 14 17
SSSR 99 122
Španjolska 15 24
Švedska 57 69
Švicarska 57 61
Tunis 1 1
Ukrajina 31 33
Velika Britanija 62 66