Polaznici

Od 1972. do 2018. u radu Škole sudjelovalo je 2.926 polaznika iz 60 država, a ukupno je ostvareno 3.476 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.

Zemlja Broj polaznika Broj dolazaka
Albanija 1 1
Alžir 1 1
Argentina 2 2
Australija 29 31
Austrija 212 252
Azerbajdžan 1 1
Belgija 21 26
Bjelorusija 2 2
Bosna i Hercegovina 2 2
Bugarska 80 82
ČSSR – ČSFR 75 113
Češka 97 114
Danska 27 38
Egipat 10 14
Finska 42 50
Francuska 151 173
Gambija 1 1
Grčka 17 18
Indija 2 2
Irak 1 1
Irska 5 6
Italija 203 243
Japan 22 25
Jugoslavija, SFR 4 4
Kanada 32 33
Kenija 1 2
Kina 15 16
Koreja (Južna) 5 6
Kosovo 5 5
Kuba 4 4
Libanon 1 1
Litva 11 13
Luksemburg 2 2
Mađarska 197 246
Makedonija 32 34
Mauricijus 1 2
Meksiko 1 1
Namibija 1 1
Nizozemska 54 67
Norveška 37 39
Njemačka, DR 37 58
Njemačka, SR 247 272
Njemačka (od 1991) 257 279
Poljska 236 324
Portugal 4 5
Rumunjska 66 78
Rusija 38 46
Sirija 1 1
Sjedinjene Američke Države 154 165
Slovačka 65 69
Slovenija 71 86
Srbija 17 21
SSSR 99 122
Španjolska 15 24
Švedska 57 69
Švicarska 58 62
Tunis 1 1
Ukrajina 34 36
Velika Britanija 62 66