Polaznici

Od 1972. do 2012. u radu Škole sudjelovalo je 2.598 polaznika iz 54 države, a ukupno je ostvareno 3.117 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.

Zemlja Broj polaznika Broj dolazaka
Albanija 1 1
Argentina 2 2
Australija 25 27
Austrija 200 241
Azerbajdžan 1 1
Belgija 19 24
Bjelorusija 2 2
Bosna i Hercegovina 2 2
Bugarska 62 71
ČSSR – ČSFR 75 113
Češka 72 86
Danska 25 35
Egipat 9 13
Finska 40 48
Francuska 137 159
Grčka 17 18
Indija 2 2
Irak 1 1
Italija 191 240
Japan 22 25
Jugoslavija, SFR 4 4
Kanada 28 29
Kenija 1 1
Kina 14 15
Koreja (Južna) 4 5
Kuba 4 4
Libanon 1 1
Litva 11 13
Luksemburg 2 2
Mađarska 169 211
Makedonija 18 19
Mauricijus 1 1
Meksiko 1 1
Nizozemska 51 64
Norveška 36 38
Njemačka, DR 37 58
Njemačka, SR 247 272
Njemačka (od 1991) 229 251
Poljska 196 267
Portugal 2 3
Rumunjska 57 67
Rusija 25 32
Sirija 1 1
Sjedinjene Američke Države 151 162
Slovačka 50 54
Slovenija 57 70
Srbija 3 4
SSSR 99 122
Španjolska 15 24
Švedska 56 67
Švicarska 54 58
Tunis 1 1
Ukrajina 22 24
Velika Britanija 59 63