Hrvatska pravopisna kolebanja i jezična politika u drugoj polovici 19. stoljeća

Posljednje predavanje 43. seminara održao je prof. dr. Marko Samardžija. Govorio je o jezičnopolitičkim nastojanjima uređenja jezične pravopisne problematike hrvatskoga jezika od 1847. do 1893. godine. Po riječima profesora Samardžije istraživanje jezika i njegove problematike nije moguće bez istraživanja njegovih korijena odnosno prošlosti.

Više

Zatvaranje 43. seminara Zagrebačke slavističke škole

Danas je u Dubrovniku zatvoren 43. seminar Zagrebačke slavističke škole. Ovogodišnji hrvatski seminar za strane slaviste okupio je znatan broj stručnjaka koji su iz različitih perspektiva pristupili temi jezičnih, književnih i kulturnih politika. Nakon dvotjednoga pohađanja lektorata i proseminara polaznicima su uručene diplome, a prikazan je i film o 43. seminaru koji je nastao u seminarskoj filmskoj radionici.

Više

Film o 43. seminaru

Sudionici filmske radionice pod vodstvom Janet Alilović snimili su i ove godine film o 43. seminaru – ovaj put iz malo manje obične scenarističke perspektive. Evo njihova videozapisa.

Više