14. 3. 2010.

39. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 39. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku­ od 23. kolovoza do 3. rujna 2010. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme. Uporišta su predavačkoga dijela ciklusi predavanja: ovogodišnji je jezikoslovni ciklus predavanja posvećen temi Sintaksa i suprasintaksa hrvatskoga jezika, a književni ciklus temi Književnost i kultura osamdesetih. Našim ćemo polaznicima nastojati predstaviti recentna zbivanja u hrvatskoj kulturi.

Radujući se ponovnom susretu s inozemnim kroatistima i slavistima, pozivam vas na 39. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Doc. dr. Krešimir Mićanović,
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučiliš­tima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Polaznicima mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.